PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Královéhradecký kraj>>Neziskový sektor>>Stříbrný zvon – spolek přátel kostela sv. Václava v Kozojedech u Žlunic

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Stříbrný zvon – spolek přátel kostela sv. Václava v Kozojedech u Žlunic

Propamatky.info: LOGO_1645 LOGO_1645 Cílem spolku je zachování a zvelebení kostela sv. Václava a zvonice v Kozojedech u Žlunic. Staráme se o údržbu a využití kostela pro kulturní život obyvatel obce.

Kostel a zvonice v Kozojedech jsou významnými kulturními a architektonickými památkami naší vlasti. Na místě současného kostela, který vznikl přestavbami v průběhu od 17. do 19. století, byl dřevěný farní kostel již v polovině 14. století. 

Pro jeho záchranu a zvelebení v duchu hesla Josefa Jungmanna – Pracujme tak, abychom vlast předali potomkům lepší, než v jakém stavu nám ji zanechali předkové, byl roku 2017 založen spolek Stříbrný zvon. Toto heslo podle nás platí nejenom pro celek, ale i pro každou jednotlivou kulturní památku. Spolek se snaží pečovat o kostel sv. Václava a zvonici v Kozojedech u Žlunic v zájmu zachování kulturního dědictví a jeho důstojného využití. Tento záměr naplňujeme následovně:

  • poradní a pomocnou činností při rekonstrukci,
  • vyhlášením veřejné sbírky ve prospěch rekonstrukce,
  • organizováním kulturních a osvětových programů pro veřejnost,
  • poradní a pomocnou činností při údržbě,
  • pomocí při získávání dotací, sponzorských darů a možností komerčního využití,
  • propagační činností.

Ze všech uskutečněných akcí pořizujeme videonahrávky, které pravidelně doplňujeme. Vidět je můžete ZDE.

Reference

 

  • veřejná sbírka na rekonstrukci kostela a zvonice
  • pořádání benefičních koncertů ve prospěch kostela a zvonice
  • pořádání adventních dílen
  • pořádání Svatováclavských a Vánočních mší

Fotogalerie

 
 

Dokumenty

 

pdf.pngVánoční mše [PDF, 103.5 kB]

pdf.pngPříběhy císařovny Sisi [PDF, 374.7 kB]

 

odeslat e-mailem vytisknout