PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Královéhradecký kraj>>Neziskový sektor>>Revitalizace KUKS o.p.s.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Revitalizace KUKS o.p.s.

Propamatky.info: Revitalizace KUKS o.p.s. Revitalizace KUKS o.p.s. Společnost byla založena za účelem revitalizace území Kuks, zatraktivnění regionu jako místa kulturního a společenského života. Pořádáme semináře, konference, kulturní produkce a vytváříme publikace k propagaci regionu.

Zajímavé projekty:

Granátové jablko
Záměr spočívá ve vybudování multifunkčního vzdělávacího centra s lokální historickou tradicí, které bude prezentovat přístup při vzorové obnově národní kulturní památky a nabídne prostor pro realizaci kulturně edukačních aktivit určených pro laickou i odbornou veřejnost s úzkou vazbou na historickou užitnou funkci areálu. Projekt zvýší zájem o Kuks a jeho okolí, kulturní krajinu, historii baroka a charitativní odkaz minulosti. 

Šlechtická sídla a cestovní ruch
V roce 2011 se uskutečnila konference s mezinárodní účastí Šlechtická sídla a cestovní ruch – hrady, zámky, erby. K důležitým výstupům projektu patří brožura Perly pohraničí, ve které se nachází 16 zajímavých šlechtických sídel česko-polského pohraničí. Přednášející se kromě jiného vzájemně informovali o odstraňování bariér a předsudků ve vztahu k vlastníkům hradů a zámků a tlumočili cenné zkušenosti z čerpání finančních prostředků na rekonstrukce objektů a jejich provoz.

Vojenské památky
Projekt Vojenské památky a cestovní ruch navazuje na první ročník úspěšného projektu středoevropského rozměru Šlechtická sídla a cestovní ruch. Výstupem konference bude DVD sborník s příspěvky přednášejících, se zvukovými záznamy a s fotogalerií. Dále také publikace s nejzajímavějšími vojenskými turistickými cíly česko-polského pohraničí a mapa. 

Posílení absorpční a administrativní kapacity
Prostřednictvím našeho projektu Vám pomůžeme čerpat finanční prostředky z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Pilotní projekty slouží jako podněty, které upozorní ostatní žadatele a příjemce, čemu by měli věnovat v rámci svých projektů pozornost, čeho se vyvarovat a jak naopak postupovat správně.

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout