PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Královéhradecký kraj>>Neziskový sektor>>Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Propamatky.info: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj Obecně prospěšná společnost pro Český ráj Podporujeme rekonstrukce a obnovu kulturních památek, spolupracujeme s vlastníky kulturních památek, poskytujeme technickou pomoc žadatelům při podání žádosti o dotaci, při administraci a výběru dodavatele a koordinaci realizace a ukončení projektu.

Pomáháme žadatelům o dotace s administrací žádostí, vyhlašujeme, přijímáme a hodnotíme žádosti o dotace na obnovu kulturních památek z osy IV v Programu rozvoje venkova. 

Koordinujeme realizaci a ukončení projektu. Pomáháme vypracovat žádost o proplacení na Státním zemědělském intervenčním fondu včetně kontroly správnosti a úplnosti všech příloh.

Reference

 

Z naší činnosti můžeme uvést mimo jiné zrealizované projekty Mikroregionu Český ráj, projekty podpořené ve výzvách Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, realizace projektů z Ministerstva kultury poskytované prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (odbor školství, kultury a sportu Města Turnova).

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout