PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Královéhradecký kraj>>Neziskový sektor>>Má vlast-můj domov o.s.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Má vlast-můj domov o.s.

Propamatky.info: Má vlast-můj domov o.s. Má vlast-můj domov o.s. Občanské sdružení je založené s úctou k tradicím, zvyklostem a historickým hodnotám našich předků. Chceme postupovat metodami osvědčenými ve sjednocené Evropě při respektování a posilování regionální specifiky.

Cíle sdružení jsou:

  • záchrana kulturních památek, oživení tradic, zvyků, řemesel a historie našich předků v podhůří Orlických hor, což je hlavním posláním sdružení
  • pořádání ukázek sezonních tradic, které se vztahují k jednotlivým ročním obdobím a svátkům
  • ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny
  • vzdělávání a osvěta široké veřejnosti pro rozvoj a obnovu venkova v duchu tradic, zvyků, řemesel a historie podhůří Orlických hor

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout