PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Královéhradecký kraj>>Neziskový sektor>>Dětenický Betlém, z.s.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Dětenický Betlém, z.s.

Propamatky.info: LOGO_1572_1 LOGO_1572_1 Spolek Dětenický Betlém byl založen za účelem odborné opravy historického betléma nalezeného v troskách. Betlém chceme po jeho opravě navrátit do místa jeho vzniku a zpřístupnit veřejnosti v muzeu J.B. Foerstra v Dětenicích.

Dětenický Betlém vzniklý na přelomu 19. a 20. století rukou Vincence Novotného, rodáka a fotografa z Dětenic, byl nalezen v troskách na uhlí v roce 1998. Náš vztah k řemeslu a dílu předků odstartovaly jeho záchranu. Zajistili jsme vyzdvižení, přesun a základní třídění a očištění trosek konstrukce, fragmentů papírových součástí i figur. Konstrukce včetně pohybového mechanismu a hudební jednotky musela projít několikanásobným ošetřením proti červotoči, přesto se některé součásti zcela rozpadly. Je štěstí, že hudební jednotka byla nalezena v relativně zachovalém stavu. Papírové součásti betléma byly zbavovány zašlých nánosů špíny a zčernalých nátěrů laku. Bylo přitom zjištěno, že nejstarší část papírových kulis je z poloviny 19. století.

S přihlédnutím k rozsahu a stupni poškození jsme velmi rádi za několikaletou úspěšnou spolupráci s Vojtěchem Jonášem restaurátorem varhan a se studenty a vedoucími Fakulty restaurování papíru UP v Litomyšli. Všichni s péčí pracují na obnově betléma.

Betlém po dokončení restaurování, které je plánováno nejpozději na červen 2018, a jehož financování je zajišťováno i vyhlášenou veřejnou sbírkou kterou najdetet ZDE, hodláme zpřístupnit veřejnosti ve spolupráci s obcí Dětenice v nové, celoročně přístupné expozici místního muzea J.B.Foerstra.

Reference

 

Dětenický Betlém – restaurování památky

Fotogalerie

 
 

Dokumenty

 

pdf.pngPrůvodce historií a obnovou Dětenického Betléma [PDF, 1.5 MB]

pdf.pngVýzva občanům [PDF, 525.2 kB]

 

odeslat e-mailem vytisknout