PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Královéhradecký kraj>>Archeologické výzkumy>>Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Katalog služeb

Archeologické výzkumy

zpět

 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Propamatky.info: Muzeum východních Čech v Hradci Králové Muzeum východních Čech v Hradci Králové Muzeum s více než stoletou tradicí archeologického bádání dnes realizuje širokou škálu činností souvisejících s ochranou archeologického kulturního dědictví.

V oblasti terénní archeologické památkové péče je pozornost zaměřena především na území okresu Hradec Králové a na Jaroměřsko. Terénní pracoviště je však po dohodě s regionálními muzejními pracovišti technicky schopné realizovat záchranné archeologické výzkumy i v ostatních východočeských okresech. Muzeum disponuje rozsáhlými datovými zdroji, s jejichž pomocí lze s vysokou přesností předpovědět riziko výskytu archeologických nálezů. Tyto služby jsou poskytovány jak orgánům veřejné správy pro potřeby územního plánování, tak i individuálním stavebníkům nebo zájemcům o koupi nemovitostí. S péčí o čtvrtou nejrozsáhlejší archeologickou sbírku v ČR souvisí i rozsáhlá výzkumná, vzdělávací a popularizační činnost. Kvalitně vybavené konzervátorské pracoviště poskytuje služby i zájemcům mimo území východních Čech. Muzeum je vydavatelem časopisu Archeologie východních Čech.

Reference

 

  • Záchranný archeologický výzkum při stavbě dálnice D11 v úseku Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové, 2003-2006 (26 nalezišť)
  • Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci královéhradeckého pivovaru 2004
  • Záchranný výzkum na stavbě hal společnosti Kimberly Clark v Jaroměři, 1995, 2000-2006
  • Záchranný archeologický výzkum při rozšiřování pískovny v Opatovicích
  • Podklady pro územní plány obcí
  • Konzervace archeologických nálezů z organických výzkumů z Mladé Boleslavi pro Ústav archeologické památkové péče středních Čech

 

odeslat e-mailem vytisknout