PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Kraj Vysočina>>Stavebněhistorické průzkumy>>Ateliér obnovy památkových měst a objektů

Katalog služeb

Stavebněhistorické průzkumy

zpět

 

Ateliér obnovy památkových měst a objektů

Propamatky.info: Logo Atelier obnovy Logo Atelier obnovy Zajišťujeme kompletní služby pro vlastníky kulturních památek a ostatních historických objektů. Provádíme stavebněhistorické průzkumy dle platné metodiky Národního památkového ústavu, inventarizaci stavebních prvků a hodnotných detailů.

Dále zajišťujeme:

 • administrativní zajištění péči o kulturní památky a historické stavby
 • informace o správních řízeních
 • vyřizování záměru s příslušnými úřady na základě zmocnění k zastupování
 • informace o možnostech čerpání příspěvků
 • příprava podkladů k žádostem o dotační tituly – příspěvky na obnovu nemovitostí
 • posouzení stavu stavebních konstrukcí
 • zjištění příčin stavebních poruch
 • vypracování návrhu odstranění stavebních poruch včetně jejich příčin
 • konzultace stavebního záměru
 • zpracování koncepce obnovy staveb
 • návrhy na rehabilitaci architektury staveb na základě poznání její historicky věrohodné podoby a současných možností
 • konzultace stavebně konstrukčního a technologického řešení
 • konzultace s projektantem v průběhu vypracování projektové dokumentace obnovy nemovitosti při respektování stanovených zásad
 • průzkum barevnosti fasád a interiérů
 • návrhy barevného řešení nemovitost
 • design interiéru staveb v duchu stavební tradice
 • zpracování dějin měst a obcí, archivní rešerše
 • zpracovávání podkladů pro expozice a výstavy – libreta a scénáře

Reference

 

 • Tvrz v Želetavě – stavebněhistorický průzkum, návrh na obnovu interiéru včetně barevného řešení
 • Kostel sv. Barbory v Častohosticích – stavebněhistorický průzkum, zpracování podkladů k čerpání příspěvku na stavební obnovu
 • Koloděje u Prahy – inventarizace hodnotných prvků
 • Kostel sv. Mikuláše v Nížkově, kostnice, fara – stavebněhistorický průzkum
 • Kostel sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí – stavebněhistorický průzkum
 • Hřbitov na Moráni ve Velkém Meziříčí – katalogizace litinových křížů
 • Měšťanský dům na náměstí Svobody 34 v Jemnici – stavebněhistorický průzkum 
 • Dvůr v Hranicích u Malče – návrh na prohlášení za kulturní památku
 • Bývalá jezuitská kolej v Telči – operativní průzkum vřetenového barokního schodiště
 • Zámek Police v okrese Třebíč – dlouholetá činnost pro záchranu a využití chátrající památky
 • Kostel sv. Filipa a Jakuba v Pavlově – konzultační činnost při přípravě projektu na částečnou rekonstrukci interiérů kostela
 • Lékařský dům v Poštorné – stavebněhistorický průzkum
 • Kaple sv. Floriána v Brtnici – stavebněhistorický průzkum
 • Bytový dům v Brně Husovicích – stavebněhistorický průzkum, návrh na obnovu architektonického členění fasády

 

odeslat e-mailem vytisknout