PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Kraj Vysočina>>Restaurátoři s povolením>>Akademický malíř a restaurátor Petr Hampl

Katalog služeb

Restaurátoři s povolením

zpět

 

Akademický malíř a restaurátor Petr Hampl

Propamatky.info: LOGO_1721 LOGO_1721 Zabývám se restaurováním nástěnných maleb a sgrafit. Věnuji se restaurování obrazů na plátně, dřevěných a kovových deskách, a též restaurování soch s polychromií, majoliky a porcelánu (Míšeň, Volkstedt, Rudolfstadt, Plavno).

Ovlivnilo mne umění starých mistrů italské renesance. Na Akademii výtvarných umění jsem ovládl techniku staré lazurní malby. Studia restaurátorství jsem zakončil kopií Tiziánovy olejomalby z let 1512–1515, obrazu z Obrazárny Pražského hradu – Toaleta mladé ženy. V této činnosti pokračuji i v současnosti. Vytvářím kopie obrazů starých mistrů, kopie starých oltářních obrazů, sakrálních obrazů různých formátů i kopie portrétů z rodových obrazáren.

Ve svém ateliéru v Pacově se věnuji restaurování obrazů na plátně, dřevěných a kovových deskách, a též restaurování soch s polychromií, majoliky a porcelánu (Míšeň, Volkstedt, Rudolfstadt, Plavno).

Dále restauruji nástěnné malby a figurální sgrafita na kulturních památkách po celé České republice a podílím se též na záchraně drobných církevních památek ve svém okolí.

Povolení Ministerstva kultury:

Specifikace (kód) 1 v rozsahu:  restaurování kulturních památek malířských uměleckých děl na plátně, dřevěných a kovových deskách, na papíře, pergamenu a skle.

Specifikace (kód) 2a v rozsahu:  restaurování kulturních památek malířských uměleckých děl – nástěnných maleb, figurálních sgrafit a polychromie na sochařských uměleckých dílech.

Reference

 

Restaurátorské práce na významných stavbách:

 • Praha, kaple Nejsvětější Trojice v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hradčanech – technika: fresco – secco
 • Sázava, kaple v Sázavském klášteře – technika: fresco
 • Praha, zrcadlová kaple v Klementinu – technika: fresco
 • Praha, foyer budovy ČSAV  – technika: secco
 • Praha, Ungelt, Granovský palác – technika: chiaroscuro

Rozsáhlé restaurátorské práce na hradech, zámcích a palácích:

 • Praha, Nové Město, Faustův dům
 • Praha, Malá Strana, Šternberský palác
 • Želiv, Trčkův hrad 
 • Bechyně, zámek 
 • Březina u Pacova, zámek 
 • Komorní Hrádek, zámek 
 • Pacov, zámek 
 • Vyklantice, zámek 
 • Zbiroh, zámek 

Rozsáhlé restaurátorské práce v kaplích a kostelech:

 • Olomouc, Jezuitský konvent
 • Nepomuk, kostel sv. Jakuba Většího
 • Velká Chyška, kostel sv. Jana Křtitele
 • Praha, Staré Město, kostel sv. Martina ve Zdi
 • Pošná, kostel sv. Bartoloměje

Restaurátorské práce na památkách drobné architektury:

 • Praha, Malá Strana – domovního znamení U modré lišky na Kampě, datováno rokem 1664, technika: kombinace frescosecco, secco na stucco reliéfu
 • Praha, Malá Strana – domovní znamení U černé matky boží v Nerudově ulici, technika: secco
 • Praha, Malá Strana – domovní znamení Zázračná Panna Maria Chlumecká v Míšeňské ulici, technika: secco
 • Pacov – městský znak, technika: secco
 • Pacov, kostel sv. Václava – erby Myslíka z Hyršova a karmelitánů na kostele, technika: secco a zlacení
 • Milevsko – sluneční hodiny v klášteře, technika: secco
 • Pacov – sluneční hodiny na kapli sv. Anny, technika: secco
 • Pacov – obraz Panny Marie na kapličce v Pacově, technika: secco
 • Lukavec – nápisy na památníku Antonína Sovy, technika: secco

 

odeslat e-mailem vytisknout