PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Kraj Vysočina>>Neziskový sektor>>Matice Křemešnická o.p.s.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Matice Křemešnická o.p.s.

Propamatky.info: LOGO_1567 LOGO_1567 Cílem Matice je rozvoj poutního místa Křemešník, jeho zvelebování a zviditelnění. Dále průvodcovská činnost v kostele a vydávání publikací. Matice je pořadatelem Křemešnických poutí, výstav, přednášek a koncertů.

Účelem Společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj poutního místa Křemešník a to zejména:

 • pořádání odborných přednášek, školení, duchovních akcí a cvičení
 • osvětová, vzdělávací a muzejní činnost
 • komunikace s orgány státní správy, samosprávy a s orgány Evropské unie při spolupráci na rozvoji regionu
 • podpora a rozvoj volnočasových aktivit
 • ochrana rázu krajiny
 • rozvoj infrastruktury turistických, naučných a cyklistických stezek
 • získávání finančních prostředků a jejich využívání na opravy budov v okolí poutního místa Křemešník a restaurování uměleckých děl v areálu kostela Nejsvětější Trojice
 • získávání finančních prostředků a jejich využívání na jakékoliv další veřejně prospěšné aktivity v souladu s cílem komplexního rozvoje poutního místa Křemešník.

Reference

 

 • komentované prohlídky v kostele Nejsvětější Trojice na Křemešníku
 • komentované prohlídky v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově
 • restaurování obrazů v kapli Panny Marie
 • vydání knihy Posvátná místa královského města Pelhřimova

 
 

odeslat e-mailem vytisknout