PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Kraj Vysočina>>Neziskový sektor>>Fond Třebíč, o. p. s.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Fond Třebíč, o. p. s.

Fond Třebíč vznikl v únoru 1993, byl vytvořen Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství jako samostatná organizační jednotka se zaměřením na Program regenerace městské památkové zóny Třebíč.

Valná hromada členů Fondu Třebíč, o. p. s., projednala a odsouhlasila návrh nových obecně prospěšných služeb fondu, kterými jsou:

  • Podpora tvorby regionálních informačních a poradenských kapacit v oblasti záchrany a revitalizace kulturního a přírodního dědictví Třebíčska
  • Příprava námětů a podkladů pro projekty pro zachování a případně obnovu kulturní krajiny Třebíčska s přiměřeným využitím historicky cenných městských i venkovských objektů
  • Ochrana tradičních forem osídlení, místních řemeslných dovedností a tradičních povolání v širším regionu Třebíčska
  • Vyžádané konzultace a návrh akcí Programu regenerace Městské památkové zóny Třebíč
  • Publikační a dokumentační činnost
  • Pořádání vzdělávacích akcí v oblasti ochrany kulturního a přírodního bohatství včetně rozvoje architektury a stavitelství
  • Pořádání kulturních akcí, zejména se zaměřením na poskytované služby

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout