PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Kraj Vysočina>>Architekti a projektanti>>FORTIS spol. s r.o.

Katalog služeb

Architekti a projektanti

zpět

 

FORTIS spol. s r.o.

Propamatky.info: FORTIS spol. s r.o. FORTIS spol. s r.o. Ateliér firmy FORTIS se, mimo jiné oblasti architektury, specializuje i na rekonstrukce obytných, občanských a průmyslových objektů. Mezi jeho zdařilé rekonstrukce patří i významné nemovité kulturní památky u nás, např. historická radnice v Jihlavě.

Jedna z nosných činností jihlavské firmy FORTIS se odehrává v architektonickém ateliéru společnosti. V tomto projekčním ateliéru jsou dnes obsaženy téměř veškeré specializované profese. Podle aktuální situace a hlavně podle požadavku klientů ateliér firmy využívá projekčních služeb stálých externích spolupracovníků. Samotný tým architektonického ateliéru disponuje dvěma autorizovanými architekty a autorizovanými stavebními inženýry. Ostatní pracovníci ateliéru jsou kvalifikovaní stavební inženýři a technici, kteří jsou zkušenými profesními specialisty. I když se projekční ateliér společnosti FORTIS v průběhu posledních dvaceti let stal do určité míry universálním architektonickým ateliérem, přesto si z větší části ponechává specializaci rekonstrukcí bytových, občanských a průmyslových objektů, či jejich adaptaci nebo dnes moderní revitalizaci. Významný díl vlastní činnosti architektonického ateliéru je trvale zaměřen na rekonstrukce památkově chráněných objektů nebo areálů budov, a to v městských památkových rezervacích nebo i mimo ně. Určitá část činnosti ateliéru je zaměřena na občanské nebo průmyslové objekty a stavby v oblasti obchodu a služeb. Velmi důležitou a nedílnou součástí architektonické činnosti ateliéru jsou projekty interiérů a obytných budov. Za trvání architektonického ateliéru vypracovala firma FORTIS projektovou dokumentaci na rekonstrukce více jak padesáti historických měšťanských domů v MPR, na rekonstrukci několika zámků a významných historických areálů.

Reference

 

 • Projekt rekonstrukce barokní sýpky v Herálci a její nové multifunkční využití pro potřeby heráleckého zámku, resp. pětihvězdičkového zámeckého hotelu, 2012.
 • Projekt rekonstrukce zámku v Přísece u Jihlavy a jeho adaptace pro potřeby muzea automobilových modelů, 2010-2012.
 • Projekt rekonstrukce zámku v Herálci a jeho adaptace pro potřeby pětihvězdičkového hotelu, vč. supervize interiérů, 2009-2011.
 • Projekt rekonstrukce renesančního měšťanského domu s mazhauzem v Husově ulici č. 10, severní část MPR Jihlava, vč. projektu interiéru, 2009-2010.
 • Projekt stavebních a interiérových úprav hotelu Gustav Mahler v severovýchodní části MPR Jihlava, který je součástí dominikánského kláštera, vč. stavební rekonstrukce a interiéru Velkého hudebního sálu, 2000-2010.
 • Projekt částečné rekonstrukce objektů jihozápadní části prvního nádvoří zámku v Brtnici u Jihlavy, 2007.
 • Projekt rekonstrukce historických budov Jihlavské radnice, vč. projektu interiéru, realizace 1993-1994 a 2004-2006.
 • Projekt rekonstrukce jižního ambitu a kaple Jména Panny Marie barokní poutní baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, 2004.
 • Projekt rekonstrukce obytného křídla barokního klášterního vrchnostenského dvora „Gigant“, a to vč. sýpky, Záluží č.1 u Stodu, Plzeň jih, 2001-2003.
 • Projekt rekonstrukce objektu, vč. projektu interiéru tzv. „Jihlavského domu“ v Purmerendu, Amsterodam, Holandsko, 1999-2000.
 • Projekt rekonstrukce secesní elektrárny a její adaptace na firemní sídlo se služebními byty, Polná u Jihlavy č.p. 405, 1998-2000.
 • Projekt rekonstrukce původního renesančního Dolního mlýna ve Větrném Jeníkově u Jihlavy a jeho adaptace pro umělecko-kovářské dílny a pro galerii kovářských řemesel, dnes Habermannův mlýn, 1997.
 • Projekt rekonstrukce barokní sýpky v bývalém areálu zámku v Plandrech u Jihlavy, 1997.
 • Projekt rekonstrukce historických domů v ulici Dolní Česká č. 4 a 6 v MPR Znojmo, 1995.
 • Projekt a výtvarná spolupráce při rekonstrukci historické dlažby v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha, 1992.

Fotogalerie

 
 

odeslat e-mailem vytisknout