PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Karlovarský kraj>>Soudní znalci a experti>>Mgr. Tomáš Wizovský - soudní znalec

Katalog služeb

Soudní znalci a experti

zpět

 

Mgr. Tomáš Wizovský - soudní znalec

Propamatky.info: Mgr. Tomáš Wizovský - soudní znalec Mgr. Tomáš Wizovský - soudní znalec Soudní znalec v oboru stavebnictví se specializací na archeologii a architektonické památky. V oboru školství a kultura se specializací na nemovité kulturní památky.

Od roku 1998 jsem zaměstnán u Státního ústav památkové péče v Plzni – dnes Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzeni, na útvaru památkové péče v oddělení architektury, později oddělení archeologie. V roce 2002 jsem se stal vedoucím správy státního hradu a zámku Bečov, v letech 2005–2006 ředitel územního odboru.

V rámci výkonu funkce kastelána či ředitele územních odborných pracovišť se dlouhodobě zaměřuji na efektivitu řízení, moderní působení památkové péče a správu památkových objektů včetně implementace odborných poznatků do procesu prezentace a obnovy.

Jsem členem řídícího týmu v projektu nazvaném Vzdělávací role Národního památkového ústavu, Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Mám zkušenosti s řešením výzkumného úkolu Pasportizace vybraných památkových objektů a s tvorbou a aplikací Státního archeologického seznamu, stejně jako s hodnocením institucionálních výzkumných úkolů Integrace archeologických dat do jednotného datového skladu a jeho využití v procesu péče o archeologický fond.

Disponuji znalostmi problematiky regionálních subjektů a lokalit západních Čech a mám zkušenosti s vypracováváním strategických materiálů, návrhů na prohlášení národní kulturní památky nebo krajinné památkové zóny.

Soudní znalec v oborech:
STAVEBNICTVÍ: Stavební odvětví různá – archeologie a architektonické památky
ŠKOLSTVÍ A KULTURA: Umění výtvarné – nemovité kulturní památky

Reference

 

  • Jsem členem České archeologické společnosti a člen sdružení Památky 2000.
  • Jsem spoluautorem:
    • Projektu Hrad Bečov – projekt konzervace a prezentace, který byl oceněn v kategorii projekt/výzkum cenou Evropské unie – EUROPA NOSTRA (European Union Prize for Cultural Heritage – Europa Nostra Awards).
    • Prací, publikujících výsledky archeologického bádání a obnovené identifikace nemovitých kulturních památek.
    • Monografií, týkajících se hradu Bečov a relikviáře sv. Maura.

 

odeslat e-mailem vytisknout