PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Karlovarský kraj>>Neziskový sektor>>Spolek Žlutice 2000 – SOVa

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Spolek Žlutice 2000 – SOVa

Propamatky.info: LOGO_1586 LOGO_1586 Spolek se zabývá opravou drobných sakrálních památek ve volné přírodě a realizací turistických tras kolem nich.

Cílem našeho snažení je zachování historického dědictví pro další generace a budování kulturní společnosti. A je nám jasné, že žádné zákony a nařízení neochrání krajinu lépe než lidé, kteří ji mají rádi, chtějí v ní žít a cítit se spokojeně. SOVa je vlastně zkratkou našeho neoficiálního názvu Spolek okrašlovací Vladař. 

Činností spolku je oprava drobných památek ve volné přírodě. Většina z nich se nachází na nových turistických stezkách a tak se k nim postupně vrací život. Spolku se podařilo iniciovat rekonstrukci více než třiceti křížků, soch, božích muk a kapliček. Každá opravená památka má svého patrona, který se o ni nadále stará a udržuje pořádek. Snažíme se i o pečlivou dokumentaci získaných informací a naším snem je vydání knihy o žlutických památkách.

V roce 2009 začal spolek obnovovat původní cesty v okolí Žlutic a od té doby je v tomto „kraji na kraji kraje“ občas pěkně rušno! Během této doby spolek zprůchodnil a ve spolupráci s Klubem českých turistů vyznačil pět turistických stezek s různou tématikou. Jednalo se o celkem asi 70 km turistických stezek. Každá stezka má svůj propagační leták a na trasách jsou umístěné tabule s informacemi o zdejší přírodě a s místními pověstmi, vše malováno výtvarníkem Daliborem Nesnídalem. Zpestřením je na trasách i hra geocaching.
 
Přibližně 30 členů spolku se schází několikrát ročně při brigádách a společných akcích. Ty jsou určeny pro širokou veřejnost – svěcení opravených památek, přednášky a výstavy s regionální tématikou, kulturní akce, turistické pochody. Při všech aktivitách spolku se snažíme o co největší zapojení místních občanů. 

Reference

 

Iniciovali jsme opravu více než 30 památek na Žluticku a více či méně se podíleli na realizaci jejich rekonstrukcí. Využíváme nejrůznější finanční zdroje a spolupracujeme s mnoha různými subjekty, například obce, Lesy České republiky, soukromí majitelé...

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout