PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Karlovarský kraj>>Neziskový sektor>>Kanonie premonstrátů Teplá

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Kanonie premonstrátů Teplá

Propamatky.info: Kanonie premonstrátů Teplá - znak Kanonie premonstrátů Teplá - znak Tepelská kanonie spravuje farnosti na mnoha místech v západních Čechách. Řád spravuje klášterní areál v Teplé, podílí se na postupné rekonstrukci celého areálu kláštera včetně venkovních prostor a zahrad.

Postupná stavební obnova kláštera premonstrátů Teplá:

 • vyčištění a obnova původní historické kanalizace
 • rekonstrukce střešní krytiny budovy konventu, prelatury a traktu knihovny a muzea
 • zřízení klausury v traktu prelatury
 • výstavba nové úpravny vody
 • celková rekonstrukce glorietu
 • rekonstrukce budovy bývalé lékárny a zřízení bytových jednotek pro zaměstnance
 • rekonstrukce II. NP jižního a severního křídla konventu a vybudování cel pro řeholníky, vybudování konventní kaple
 • přestavba bývalé stodoly a vybudování hotelu Klášter Teplá a rekonstrukce vstupních budov do areálu
 • plynofikace celého areálu kláštera
 • restaurování interiéru klášterního kostela
 • obnova klášterního parku a vyčištění parkového jezírka
 • rekonstrukce a restaurování Modrého sálu, bývalého opatského bytu a oratoře
 • restaurování Hroznatova portálu včetně soch, maskaronového portálu a soch na štítu prelatury

Klášter premonstrátů ve spolupráci s Technickou universitou v Mnichově zahájili realizaci projektu, který je zaměřen na přírodní stavební materiály používané při výstavbě kláštera, zejména trachytu, který byl těžen na Tepelsku, a také zmapování bývalých kamenolomů v kraji.

Důvodem vzniku projektu bylo poškození stavebních prvků vlivem životního prostředí. Úkolem projektu bylo zmapování všech stavebních materiálů, jejich rozlišení, zjištění poškození vlivem životního prostředí, možnost konzervování a restaurování tohoto kamene v rámci záchrany významných stavebních prvků v klášteře, prozkoumání nových metod záchrany a restaurování stavebních prvků z přírodních materiálů všeobecně.

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout