PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Karlovarský kraj>>Archeologické výzkumy>>Asociace recentní archeologie, z. s.

Katalog služeb

Archeologické výzkumy

zpět

 

Asociace recentní archeologie, z. s.

Propamatky.info: Logo_1505 Logo_1505 Asociace recentní archeologie je spolek založený v roce 2011 s cílem sdružovat zájemce o problematiku výzkumu, poznání a ochrany památek z období 18. až 21. století.

Cílem asociace je především sdílení informací o tuzemském i celosvětovém stavu poznání této problematiky mezi zájemce z řad odborné i laické veřejnosti. Dále pak vlastní výzkumná činnost a osvěta s ohledem na ochranu kulturních a technických památek minulých tří století. Zároveň popularizuje recentní archeologii formou přednášek, terénních seminářů a exkurzí po archeologických lokalitách z doby nedávné minulosti.

Recentní neboli soudobou, žijící archeologii lze v našem pojetí charakterizovat ve dvou významech:

 • jako archeologický podobor zkoumající nedávnou minulost i současnost,
 • jako vědní disciplínu využívající nejmodernější přístupy a metody, které nelze úspěšně realizovat bez široké mezioborové spolupráce.

ARA se proto věnuje technickým, vojenským, sídelním i sakrálním památkám, zaniklým i stojícím objektům a hmotné kultuře 18. až 21. století. Kromě čistě archeologických metod pak využívá poznatky antropologie, historie a přírodních věd.

Obrátit se na nás mohou zájemci o dokumentaci zaniklých nebo torzálních staveb, kterým můžeme nabídnout jak archeologické metody, tak i postupy stavebně historického průzkumu. Dále uvítáme kontakt ze strany pořadatelů konferencí a seminářů s tématikou spadající do našeho širokého okruhu zájmu. A v neposlední řadě každý, kdo by chtěl prezentovat svůj výzkum či aktivitu na našem internetovém portálu.

Navštivte náš web, kde se dozvíte další informace o naší činnosti a připravovaných akcích.

Reference

 

Provozujeme internetový portál, na kterém uveřejňujeme:

 • aktuální dění v recentní archeologii u nás i v zahraničí
 • reportáže z konferencí, výstav a expozic muzeí
 • články s tématikou recentní archeologie
 • informace o naší činnosti a pozvánky na připravované akce

Projekty a akce:

 • stavebněhistorický průzkum dvora Vranov u Rabštejna nad Střelou
 • stavebněhistorický průzkum kokořovského dvora ve Žluticích
 • projekt Protivzdušná obrana Plzně, který dokumentuje objekty protiletecké obrany z doby druhé světové války
 • exkurze po památkách a archeologických reliktech 18. až 21. století
 • popularizace recentní archeologie prostřednictvím internetového portálu a přednášek
   

Fotogalerie

 
 

odeslat e-mailem vytisknout