PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Jihomoravský kraj>>Restaurátoři s povolením>>Přemysl Blažík

Katalog služeb

Restaurátoři s povolením

zpět

 

Přemysl Blažík

Restaurování nefigurálních uměleckořemeslných prací v kameni bez polychromie - architektonických článků.

Restaurování nefigurálních prvků památkově chráněných objektů, nejčastěji ostění, římsy, balustrády, jakož i ostatní zdobné kamenné prvky fasád a interiérů, výroba kamenosochařských kopií a kopií z umělého kamene.

Povolení Minsterstva kultury:
Specializace (kód) 3b v rozsahu: Restaurování nefigurálních, uměleckořemeslných prací v kameni bez polychromie - architektonických článků.

Reference

 

  • Brána z Prosmyk – zámek Ploskovice 1996. Přenesení kamenného ostění barokní brány poplužního dvora v Prosmyku do zdi parku zámku Ploskovice, její rekonstrukce, sestavení a zrestaurování.
  • Kostel sv. Jakuba – Boskovice 1998–2002. Postupný zásah na kamenných prvcích kostela, rozebrání a opětné složení části gotických kružeb, restaurování novogotických prvků, restaurování gotického portálu.
  • Portál Ústavu šlechtičen – Brno 2002. Zásah na barokním portálu včetně mramorových kartuší.
  • Gotický portál věže – zámek Kroměříž 2004. Odhalení a restaurování portálu z roku 1505.
  • Hrad Pernštějn – 2007. Restaurování gotických kamenných ostění sýpky.
  • Hrad Boskovice – 2007. Restaurování brány. 
  • Zámek Lednice – 2008–2011. Restaurování kamenných prvků fasád. 
  • Minaret – restaurování tubusu rozhledny v Lednicko-valtickém areálu.

Fotogalerie

 
 

odeslat e-mailem vytisknout