PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Jihomoravský kraj>>Restaurátoři s povolením>>Josef Červinka - restaurátor a sochař

Katalog služeb

Restaurátoři s povolením

zpět

 

Josef Červinka - restaurátor a sochař

Propamatky.info: Josef Červinka - restaurátor a sochař Josef Červinka - restaurátor a sochař MgA. Josef Červinka působí více než patnáct let v oboru restaurování a ochrany kulturních a uměleckých památek s širokou nabídkou odborných služeb a poradenského servisu. Spolupracuje s početným týmem restaurátorů, s historiky umění a technology.

Zajišťuje a provádí:

 • restaurovaní sochařských, uměleckořemeslných a architektonických děl z polychromovaného kamene, štuku, sádry, pálené hlíny a sgrafit
 • restaurovaní omítek a povrchů architektury
 • restaurování a obnovu historických a památkových objektů se zajištěním a koordinací ostatních subdodavatelů z oboru uměleckých řemesel a jejich restaurování
 • restaurátorské průzkumy s výslednou dokumentací
 • návrhy na restaurování a projekty obnovy historických a uměleckých památek
 • kopie sochařských děl v přírodním a umělém kameni
 • čištění a povrchové úpravy historických a památkových objektů
 • transfery uměleckých děl
 • poradenskou činnost v oboru technologie a restaurování historických a uměleckých památek
 • přípravu materiálů pro restaurování koncipovaných podle výsledků provedených průzkumů

Povolení Ministerstva kultury:
Specializace (kód) 2a, 3a v rozsahu: Restaurování malířských uměleckořemeslných děl – figurálních sgrafit a nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene a terakoty. Restaurování uměleckořemeslných nefigurálních polychromovaných děl z kamene, štuku, umělého kamene, sádry a uměleckořemeslných nefigurálních sgrafit. 

Reference

 

 • Čáslav, historizující židovská synagoga, restaurování průčelí, rekonstrukce nárožních věží a replika vitrážového okna
 • Dolní Kounice, konzervace sochařské výzdoby v lodi zříceného kostela kláštera Rosa coeli
 • Kopie sochy sv. Jana Nepomuckého z Hartmanic, polychromovaná kopie barokní sochy
 • Košátky, sgrafitová výzdoba sýpky tvrze, rekonstrukce renesanční sgrafitové výzdoby
 • Nymburk, radnice, kompletní restaurování fasád, soch v interiéru a polychromované klenby
 • Praha, Jungmannova čp. 475, uliční fasáda Mozartea od Jana Kotěry se sochami Jana Štursy, průzkum a kompletní restaurování
 • Praha, Malostranská mostecká věž, konzervace rytin z 13. století v interiéru věže
 • Státní zámek Kratochvíle, kompletní restaurování kamenných prvků fasád vily zámku
 • Šumperk, kompletní restaurování morového sloupu (spolu s Jakubem Ďoubalem)
 • Brno, Vila Tugendhat, projekt technologie obnovy vnějších omítek a transfer omítek zahradního schodiště

Fotogalerie

 
 

odeslat e-mailem vytisknout