PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Jihomoravský kraj>>Neziskový sektor>>Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z.s.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z.s.

Propamatky.info: Společnost pro obnovu vesnice a malého města Společnost pro obnovu vesnice a malého města Společnost pro obnovu vesnice a malého města (SOVAMM) byla založena v roce 1990 jako zájmové sdružení odborníků a zájemců o venkovské stavitelství.

Cíle SOVAMM:

 • studium vývoje osídlení a jeho prvků (krajina, sídlo, dům) a činností ve venkovském prostoru
 • zachování historické regionality, respektive obnovení její kontinuity
 • studium sociálního a kulturního vývoje a současnosti vesnice a malého města
 • průzkum, dokumentace a snahy o ochranu, zachování a obnovu veškerých hodnot včetně dosud nepoznaných, a to jak jednotlivých objektů, tak celých sídel včetně parcelace a celé kulturní krajiny
 • zachování a utváření vzhledu místa s ohledem na historická, památková a vlastivědná hlediska, podpora z tradice vycházející estetiky a technologií (místních materiálů) a s tím související poradenské služby v oblasti urbanismu, architektury, územního plánování a nového využití národního kulturního dědictví
 • posílení obecního společenství v sociálním, hospodářském a kulturním ohledu, s důrazem kladeným zvláště na uvědomění si kulturního významu vlastního prostředí
 • odborná publikační a popularizační činnost
 • úsilí o vytvoření podmínek, v nichž by se do obnovy obcí zapojil co nejširší okruh obcí a občanů
 • podpora orgánů ústředních i regionálních a obecních úřadů v souladu s uvedenými cíli, nezávislá oponentura obnovy vesnice

SOVAMM je členem mezinárodní nevládní organizace ECOVAST a dalších společností. Byl a je nositelem celé řady odborných grantových projektů, podílí se na mezinárodním výzkumu hliněné architektury.

SOVAMM je autorem geografického informačního systému (GIS) státní památkové péče, v němž kromě celkové architektury garantuje datovou sadu historických lokalit České republiky. Jednotliví členové zpracovali mnoho konkrétních výzkumných i projekčních úkolů obnovy venkovských sídel a jednotlivých staveb. Zvláště významný podíl v tom připadá regulačním plánům měst a obcí.

Reference

 

Projekty:

 • GA103/94/1488 – Atlas lidové architektury (1994–1996, GA0/GA)
 • PK96P03OPP014 – Stavebněhistorický a urbanisticko historický výzkum NP Podyjí a jeho OP – modelový příklad GIS a systému urbanistické stability (1996–1997, MK0/PK)
 • PK99P04OPP034 – Atlas lidové architektury České republiky (1999–2001, MK0/PK)
 • PK99P04OPP035 – Litomyšlsko, Vysokomýtsko, soupis stávajících architektonických a urbanistických hodnot, veškeré dokumentace a pramenů, prezentace formou GIS (1999–2002, MK0/PK)
 • DB06P01OPP002 – Dokončení soustavného výzkumu urbanistického vývoje městských lokalit v České republice včetně odborného výběru pro mezinárodní prezentaci (2006–2011, MK0/PK)
 • Projekt SOVPIS (Prostorový informační systém vernakulární architektury a sídel) ZDE

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout