PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Jihomoravský kraj>>Neziskový sektor>>Okrašlovací spolek ve Znojmě

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Okrašlovací spolek ve Znojmě

Propamatky.info: Okrašlovací spolek ve Znojmě o.s. Okrašlovací spolek ve Znojmě o.s. Okrašlovací spolek je dobrovolným zájmovým sdružením občanů usilujících o všestranné zkrášlování města Znojma a jeho okolí. Angažuje se při utváření vzhledu města a okolí s ohledem na historická, památková i vlastivědná hlediska.

Pro dosažení veřejně prospěšných cílů podporuje ochranu kulturního a přírodního dědictví, rozvoj místní kultury, šetrného cestovního ruchu, ochranu a rozšiřování zeleně. Podílí se na nezávislé veřejné kontrole a odborné oponentuře činnosti orgánů a institucí veřejné správy, podnikatelských a jiných subjektů.

Cíle, poslání a působnost spolku

 • spolupracovat při utváření vzhledu města a okolí s ohledem na historická, památková a vlastivědná  hlediska
 • spolupůsobit k obnovování a znovuvytváření místních tradic a zvyků
 • podporovat rozvoj místní kultury, cestovního ruchu, tradiční výroby a řemesel
 • nevýdělečným způsobem vydávat či prosazovat vydávání regionálních publikací, průvodců a map, včetně jiné propagace regionu
 • za účelem zajištění veřejné kontroly podílet se na nezávislé odborné oponentuře u plánovací,  dokumentační, projekční, stavební a jiné činnosti
 • organizovat veřejné akce na podporu svých cílů a záměrů
 • chránit přírodu a krajinu, dbát na čistotu vzduchu a prostředí i na udržování a rozšiřování zeleně ve městě a okolí

Od roku 2006 každoročně udělujeme ocenění jednotlivcům nebo neziskovým organizacím za významný počin nebo dlouhodobou významnou činnost, týkající se města Znojma nebo tohoto regionu v oblasti:

 • kultury a vlastivědné práce (vydáním publikace, zorganizováním festivalu, sympozia, provozováním činnosti literární, výtvarné, hudební)
 • architektury a památkové péče (rekonstrukcí historického domu, péčí o takovouto nemovitost, umístění památky do krajiny nebo do města)
 • ekologie a tvorby krajiny (vysazováním alejí, provozováním ekologické dopravy, péčí o krajinný útvar)
 • vedení dětí, mládeže i dospělých k trvalým kulturním a duchovním hodnotám

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout