PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Jihomoravský kraj>>Neziskový sektor>>Kruh přátel Zeměpisné společnosti

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Kruh přátel Zeměpisné společnosti

Propamatky.info: Kruh přátel Zeměpisné společnosti Kruh přátel Zeměpisné společnosti Kruh přátel Zeměpisné společnosti sdružuje celoživotní zájemce o památky, obecně o architekturu a v širším okruhu o znalosti o své zemi vůbec.

Kruh přátel Zeměpisné společnosti je zájmovým seskupením bývalých členů Zeměpisné společnosti – dětského turisticko-vlastivědného kolektivu, jež pracuje již více než 60 let. Na základě zájmu, probuzeném v dětském věku, vyrostla řada výjimečných odborníků ve svém oboru, kteří zastávali či zastávají významné pozice i v orgánech státní správy – Útvar hlavního architekta města Brna nebo vzdělávání – Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně. Náplní činnosti kruhu je nadále zůstávat v oblasti svých zájmů a dle možnosti umožňovat hlubší seznámení s historií i současností života v Brně svým členů i jejich dalším přátelům.

Reference

 

Naše činnost je prezentována v materiálech vydávaných Centrem volného času – Lužánky a na internetových stránkách Zeměpisné společnosti. Organizujeme Hry po Brně pod názvem Tvé Brno: známé-neznámé, jako prostředek ke hlubšímu seznámení se s historií města v němž žijeme.

 

Přehled Her po Brně, které proběhly:

 • 1. hra – Brněnské zajímavosti
 • 2. hra – Brněnské pověsti – bylo-nebylo
 • 3. hra – Brno v běhu staletí – architektura
 • 4. hra – Brněnské osobnosti
 • 5. hra – Stromy a parky Brna
 • 6. hra – Brněnské zajímavosti – vzpomínka na 1. hru
 • 7. hra – Staré pohlednice Brna
 • 8. hra – Brněnské kostely
 • 9. hra – Svět brněnských kaváren
 • 10. hra – Maličkosti aneb co se nevešlo do předchozích her
 • Domácí úkol – Zvířátka nejen v ZOO
 • 11. hra – Voda v Brně
 • Mezihra – Zločin a trest v Brně

 
 

odeslat e-mailem vytisknout