PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Jihomoravský kraj>>Architekti a projektanti>>STABIL s. r. o.

Katalog služeb

Architekti a projektanti

zpět

 

STABIL s. r. o.

Propamatky.info: LOGO_1694_STABIL LOGO_1694_STABIL Zabýváme se projekční činností, statikou stavebních konstrukcí, prováděním statických posudků včetně možného zajištění všech nutných průzkumů a rovněž zajišťování technických dozorů staveb s možností dodávky stavby na klíč.

Statické posudky jsou výchozím bodem pro stanovení dalšího postupu u oprav i rekonstrukcí stávajících objektů nejen památkově chráněných. Správná diagnóza je důležitá nejen v medicíně, ale i ve statice. Proto je třeba vždy rozlišit, co je příčinou a co následkem, a podle toho stanovit další postup. U památek a posuzování stávajících konstrukcí je třeba předem provést průzkum a podle výsledků navrhnout individuální řešení tak, aby vyhovovalo současným normám i požadavkům pracovníků památkové péče.

Reference

 

 • Brno, katedrála sv. Petra a Pavla – posouzení poruch v presbytáři, konstrukcí balkonů pro možnost přístupu turistů na věže
 • Brno, morový sloup na náměstí Svobody – před celkovou opravou náměstí bylo zjištěno mírné naklonění objektu, a proto bylo třeba vyřešit jeho stabilitu
 • Pouzdřany, Popice – kaple sv. Šebestiána, Rocha a Rozálie – zjištěno špatné založení s následky na horní stavbu
 • Sivice, kaple sv. Rocha – projekt celkové obnovy spolu s celým přilehlým prostorem návsi
 • Doubravník, kostel Povýšení sv. Kříže – projekt celkové revitalizace kostela i navazující hrobky Mitrovských
 • Cvrčovice, kostel sv. Jakuba – kompletní zaměření stávajícího stavu, průzkum stavu dřeva a poté zpracování návrhu na opravy
 • Dyje, kostel sv. Jana Nepomuckého – zajištění kleneb, odvodnění objektu
 • Hlína, kostel sv. Kunhuty – projekt vyvěšení uhnilých povalů v plochostropé lodi kostela, opravy věže a celková oprava zborceného točitého dřevěného schodiště do věže
 • Hrušovany nad Jevišovkou, kostel sv. Štěpána – projekt zajištění částí lodi pomocí rozšiřujících železobetonových pasů a zajištění věže pomocí mikropilot, loď kostela sepnuta předpjatými lany
 • Brno-Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie – projekt sanace základů pomocí mikropilot pod věžemi, ztužení lodi pomocí předpínaných lan ve dvou úrovních a ztužení klenby příčnými železobetonovými žebry
 • Křtiny, kostel Jména Panny Marie – řešení havarijního stavu schodiště se sklepením, které se pod ním nachází; způsobené dlouhodobým zatékáním vody
 • Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie a hrobka Lichtenštejnů – projekt opravy kostela a hrobky
 • Kroměříž, Květná zahrada – průzkumy konstrukcí včetně korozního průzkumu palmového skleníku a detailní doměření na místě
 • Luhačovice, Sluneční lázně – projekt postupů podchycování konstrukcí při obnově uhnilých dřevěných konstrukcí hrázděného obvodového zdiva
 • Pardubice, Winternitzovy automatické mlýny – projekt revitalizace

Fotogalerie

 
 

odeslat e-mailem vytisknout