PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Jihomoravský kraj>>Architekti a projektanti>>Ing. Jiří Hovorka – geodetické zaměření budov

Katalog služeb

Architekti a projektanti

zpět

 

Ing. Jiří Hovorka – geodetické zaměření budov

Propamatky.info: LOGO_1714 LOGO_1714 Specializované geodetické zaměření budov pro rekonstrukce a 3D laserové skenování

Komplexní geodetické zaměření skutečného stavu budov.

Kontaktní a bezkontaktní měřické přístroje umožňují zachytit prostorově komplikované konstrukce a nepřístupné části budov. Výsledkem zaměření jsou přesné podklady pro následující práci architektů, statiků a projektantů.

Použití geodetických přístrojů umožňuje návaznost na požadované souřadnicové a výškové systémy.

Výkresová dokumentace a 3D modely pro účely rekonstrukcí.

Pořízení mračna bodů (pointcloud), panoramatických fotografií umožňujících měření délek, trojúhelníkových sítí (mesh).

Video ukázky:

Zaměření krovu nad kopulí a 3D model

Zaměření vápenky s kruhovou pecí a komínem

Reference

 

  • Kravsko, okr. Znojmo, keramická továrna Kocanda, kulturní památka – geodetické zaměření stávajícího stavu budovy keramické továrny metodou laserového skenování
  • Olomouc, Grygovská kruhová vápenka – geodetické zaměření stávajícího stavu historické budovy vápenky z 19. století, metodou laserového skenování
  • Zádveřice, okr. Zlín, Nedbálkův, Rafajův mlýn – geodetické zaměření stávajícího stavu budovy mlýnu, metodou laserového skenování, a polohopisné a výškopisné zaměření přilehlého pozemku v lokalitě  
  • Radnice, okr. Mohelnice, Bílkův mlýn – geodetické zaměření stávajícího stavu mlýnu, metodou laserového skenování
  • Luhačovice, okr. Zlín, vila Kancnýřka – geodetické zaměření skutečného stavu vily (nemovitá kulturní památka) metodou laserového skenován
  • Jihlava, měšťanský dům – geodetické zaměření skutečného stavu Domu Gustava Mahlera metodou laserového skenování
  • Olomouc-Klášterní Hradisko, kostel sv. Štěpána – geodetické zaměření krovu nad kopulí metodou laserového skenování
  • Kroměříž, Arcibiskupský zámek, Mlýnská brána – geodetické zaměření trafostanice metodou laserového skenování

Fotogalerie

 
 

odeslat e-mailem vytisknout