PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Jihomoravský kraj>>Architekti a projektanti>>Ing. Jana Kůrová, zahradní architekt

Katalog služeb

Architekti a projektanti

zpět

 

Ing. Jana Kůrová, zahradní architekt

Propamatky.info: Ing. Jana Kůrová, zahradní architekt Ing. Jana Kůrová, zahradní architekt Autorizovaný architekt v oboru zahradní a krajinné architektury. Kompletní projektování a realizace zahrad, parků, veřejné zeleně, intravilánů měst a vesnic, zeleně v krajině.

Nabízené služby:

 • Stavebněhistorické průzkumy parků a zahrad
 • Inventarizace a dendrologický průzkum zeleně
 • Hodnocení zeleně
 • Poradenská činnost
 • Projektová činnost a řešení zeleně v oblasti zahradní architektury
 • Obnova a revitalizace parků a zahrad

Stavebněhistorický průzkum zpracovaný pro zámecký park Všechovice odhalil zajímavé souvislosti ve vývojové ose parku, které pak byly následně zapracovány do navržené studie sadových úprav a celkové obnovy a rekonstrukce parku, jehož následná rekonstrukce je zčásti hrazena z dotačních titulů. Park byl ponechán k využití veřejnosti, i když rekonstrukci provádí soukromý investor, díky jeho osvícenému postoji k této kulturní památce. Současně probíhají i stavební úpravy budovy přilehlého zámku a zpevněných ploch, obnova cestní a komunikační sítě v návaznosti na navržené úpravy celého areálu.

Reference

 

 • Zámecký park Všechovice - stavebněhistorický průzkum, inventarizace a dendrologický průzkum parku a zpracování studie a realizační dokumentace rekonstrukce parku a obnovy zeleně (2008-2009)
 • Lesopark Vrbno pod Pradědem - kompletní rekonstrukce areálu (2008-2010)
 • Park Velké Pavlovice - založení nového parku 2004-2008 (2006-2010)
 • Šakvice - studie sadových úprav -  prostorové a funkční uspořádání uličního parteru (2007)
 • Parkhotel Brno - sadové úpravy areálu, studie (2007)
 • Park Smetanovy sady v Uherském Hradišti - koncepční řešení zeleně (2003)
 • Domov R. Federa - inventarizace, dendrologický průzkum, sadové úpravy studie (2003)
 • Spitznerovy sady Prostějov, rekonstrukce parku (1994)
 • Park Litenčice - inventarizace, zhodnocení stavu zeleně (1996)
 • Zámecký park Laškov - inventarizace zeleně a dendrologický průzkum (1992)
 • Jesenec - park - inventarizace zeleně a dendrologický průzkum (1992)
 • Konice, zámecký park - inventarizace zeleně a dendrologický průzkum (1992)
 • Výšovice, park - inventarizace zeleně a dendrologický průzkum (1992)

 

odeslat e-mailem vytisknout