PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Jihomoravský kraj>>Archeologické výzkumy>>ARCHAIA Brno o.p.s.

Katalog služeb

Archeologické výzkumy

zpět

 

ARCHAIA Brno o.p.s.

Propamatky.info: ARCHAIA Brno o.p.s. ARCHAIA Brno o.p.s. Posláním společnosti je ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek, a také výchova, vzdělávání a popularizace v oblasti archeologie a památkové péče.

Provádíme:

 • záchranné a předstihové archeologické výzkumy na území Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského, Moravskoslezského, Pardubického kraje a kraje Vysočina
 • zjišťovací archeologické výzkumy lokalit ohrožených stavebním záměrem, územním plánem atd.
 • stavebněhistorické průzkumy
 • zpracování historického vývoje území nebo historické topografie objektu či parcely
 • konzultační, poradenskou a informační činnost v oblasti archeologie, historie a památkové péče

Prezentace pro veřejnost:

 • tématické přednášky pro školy, knihovny či zájmová sdružení o archeologii, jednotlivých archeologických výzkumech, dokumentovaných stavbách a historii jednotlivých lokalit
 • výstavy a drobné instalace
 • dny otevřených dveří na právě prováděných výzkumech

Archeologický výzkum lze využít jako součást prezentace investorské firmy:

 • krátkodobé prezentace archeologických nálezů při slavnostních příležitostech (např. pokládání základního kamene, slavnostní otevření objektu)
 • dlouhodobé expozice z archeologických výzkumů v sídle či veřejných prostorách investorské firmy či uživatele zkoumaného objektu
 • bezplatnou prezentaci investorské firmy během zpravodajství o nálezech a výsledcích archeologického výzkumu v tisku, rozhlase a TV

Tematické přednášky o jednotlivých výzkumech pro investora.

Reference

 

 • Jihlavské Staré Hory – archeologický výzkum
 • Brno, náměstí Svobody 8 – archeologický výzkum
 • Brno, kostela sv. Mikuláše – archeologický výzkum v prostoru kostela
 • Brno, náměstí Svobody čp. 17, Dům pánů z Lipé – archeologický výzkum

Fotogalerie

 
 

odeslat e-mailem vytisknout