PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Jihočeský kraj>>Restaurátoři s povolením>>Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku

Katalog služeb

Restaurátoři s povolením

zpět

 

Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku

Propamatky.info: Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku Nabízíme vzdělání ve specializovaných oborech Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Vyšší odborné studium je tříleté, možná je pouze denní forma. Maximální kapacitu jedné studijní skupiny (ateliéru) představuje 15 studentů v oboru, díky čemuž může být výuka zejména v praxi vysoce individualizována. Do atelierů a učeben jsou zváni odborníci ze všech oblastí výtvarné teorie a tvorby. Několikrát v roce se studenti zúčastňují exkurzí do galerií a muzeí v České republice i v zahraničí, či do restaurátorských pracovišť a specializovaných dílen. Studenti s nejlepším prospěchem získávají stipendia ve výši čtvrtiny ročního školného.

Studenti třetích ročníků realizují svou dlouhodobou odbornou praxi nejen v renomovaných institucích v České republice (Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Národní muzeum v Praze, Národní památkový ústav), ale také v zahraničí, v rámci Evropské unie. Výsledky své práce a odborného růstu prezentují studenti na školních výstavách v Českých Budějovicích (v rámci společné výstavy Jihočeských středních a vyšších uměleckých škol v Domě kultury Metropol) a v Prácheňském muzeu v Písku. Studium je zakončeno absolutoriem a obhajobou absolventské restaurátorské práce.

Po úspěšném složení zkoušky student získává titul Diplomovaný specialista - DiS. Někteří absolventi pokračují ve studiu daného či příbuzného oboru na vysokých školách, jiní se uplatňují jako konzervátoři a restaurátoři v muzeích, či jako výtvarně vzdělaní odborníci v různých kulturních institucích či v soukromé praxi.

Povolení Ministerstva kultury:
Blahout David, MgA.
Specializace (kód) 2a v rozsahu: Restaurování polychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene, dřeva a sádry.

Blahout Miloslav, Ak. mal.
Specializace (kód) 1, 2a v rozsahu: Restaurovat umělecká malířská díla, polychromovaná sochařská díla a sgrafita.

Fotogalerie

 
 

odeslat e-mailem vytisknout