PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Jihočeský kraj>>Restaurátoři s povolením>>MgA. Jan Korecký

Katalog služeb

Restaurátoři s povolením

zpět

 

MgA. Jan Korecký

Zabývám se restaurováním sochařských uměleckých děl, které jsou kulturními památkami i děl ze sbírek muzeí a galerií.

Povolení Ministerstva kultury:
Specializace (kód) 2b, 2a v rozsahu: Restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene, terakoty, a sádry, polychromovaných sochařských uměleckých děl ze sádry a figurálních sgrafit. Restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z umělého kamene a nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z obecných kovů.

Provádím restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty.

Také se zabývám restaurováním drobné sakrální architektury (kamenných křížů, božích muk) a uměleckých děl uložených ve sbírkách muzeí či galerií. V návaznosti na samotný restaurátorský proces také zpracovávám restaurátorské průzkumy a restaurátorské záměry.

Reference

 

 • Restaurování originálu a zhotovení faksimile Sochy spravedlnosti z Prachatic
 • Zhotovení kamenných kopií váz a soch ze zámecké zahrady státního hradu a zámku Český Krumlov
 • Restaurování kamenného Mariánskoho sloupu z Horní Stropnice
 • Restaurování kamenného Mariánského sloupu z Velešína
 • Restaurování kamenného Svatojánského sloupu z Benešova nad Černou
 • Restaurování kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého z Třeboně (Sokolská ulice, u Novohradské brány, u Jindřichohradecké brány)
 • Restaurování litinového schodiště na zámku Kunštát
 • Restaurování litinové sochy sv. Jana Nepomuckého v Rožmberku nad Vltavou
 • Restaurování umělého kamene v Plečnikově chodbě na Pražském hradu
 • Restaurování sgrafitové výzdoby domu č.p. 65 v areálu státního hradu a zámku Český Krumlov
 • Restaurování kamenného Mariánského sloupu z Třeboně ve spolupráci s MgA. Lukášem Hosnedlem
 • Restaurování 3 sgrafitových domů ve Slavonicích ve spolupráci s akad. mal. Václavem Špalem

 

odeslat e-mailem vytisknout