PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Jihočeský kraj>>Neziskový sektor>>Památkářská obec českokrumlovská

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Památkářská obec českokrumlovská

Památkářská obec českokrumlovská je profesně odborné občanské sdružení zaměřené na ochranu kulturního dědictví a přírody. Působíme na Českokrumlovsku, zabýváme se však i závažnými případy ohrožení kulturních hodnot v celé České republice.

Hlavní aktivity Památkářské obce českokrumlovské :

  • Každodenní praktická ochrana památek ohrožených necitlivými zásahy.
  • Publikace v odborném i denním tisku, prezentace památkové problematiky v rozhlasových a televizních relacích.
  • Badatelská a dokumentační činnost.
  • Sbírkotvorná činnost - příprava spolkového muzea historických konstrukčních prvků a řemeslných stavebních detailů.
  • Účast při tvorbě památkové legislativy.
  • Podávání návrhů na prohlášení nemovitostí kulturními památkami.
  • Iniciace právních postihů za poškozování památek. Petiční akce.
  • Poradenství - bezplatná pomoc majitelům památek.
  • Spolupráce se Sdružením profesionálních pracovníků památkové péče Čech, Moravy a Slezska, Nezávislou památkovou unií, Českým svazem ochránců památek, Jihočeskými matkami a dalšími odbornými a občanskými sdruženími zaměřenými na ochranu památek a přírody.
  • Spolupráce se Střední uměleckoprůmyslovou školou sv. Anežky, Český Krumlov.

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout