PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Jihočeský kraj>>Neziskový sektor>>KRAJINAK, o.s.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

KRAJINAK, o.s.

Propamatky.info: KRAJINAK, o.s. KRAJINAK, o.s. Hlavním cílem činnosti sdružení Krajinak, o.s. je vytváření, zpracování, analýza, obnova a vedení digitální dokumentace kulturního a přírodního dědictví moderními metodami pro obecné využití. Zpracováváme rovněž geografické informační systémy.

Činnosti sdružení:

  • Organizujeme nebo zajišťujeme digitální dokumentaci kulturního a přírodního dědictví (digitální dokumentace stavebních památek, archeologických nálezů, mapových děl a dobových dokumentů zejména s vazbou na geografické informace).
  • Organizujeme nebo provádíme vědecko-výzkumnou, vzdělávací a osvětovou činnost včetně dalšího profesního vzdělávání, v potřebném rozsahu tuto činnost zajišťujeme i metodickými nebo vzdělávacími pomůckami.
  • Podporujeme aktivity směřující k ochraně a obnově kulturního a přírodního dědictví, jejich začlenění do sítě turistických míst a podporujeme na vybraných lokalitách šetrné formy rozvoje cestovního ruchu.
  • Zabýváme se studiem historických souvislostí v krajině a všech okolností, jevů a činností, které mají nebo měly vliv na podobu a utváření krajinného rázu.

Reference

 

  • 3D interaktivní model města Český Krumlov
  • Virtualizační metody při ochraně a propagaci památek (radnice Český Krumlov, kostel sv. Jošta)
  • Interaktivní nástroj pro management Památky UNESCO
  • Dětský kroužek: GISím, tedy jsem

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout