PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Jihočeský kraj>>Architekti a projektanti>>Ing. Jiří Dluhoš - projekční kancelář

Katalog služeb

Architekti a projektanti

zpět

 

Ing. Jiří Dluhoš - projekční kancelář

Propamatky.info: Ing. Jiří Dluhoš - projekční kancelář Ing. Jiří Dluhoš - projekční kancelář Máme více než třicetileté zkušenosti v projektování rekonstrukcí historických objektů a památek od návrhů prvků a úprav až po náročné rekonstrukce. Při návrhu vycházíme ze zachované kvality objektu a z úcty ke zvláštnosti místa, kde se nacházejí.

Zabýváme se vedle rekonstrukcí obytných a občanských budov také konverzí již nefunkčních historických průmyslových budov nebo rekonstrukcí historických dlažeb komunikací a prostranství. V projekční kanceláři zajistíme dokumentaci dle požadavku pro daný objekt:

 • potřebná zaměření a průzkumy, studie
 • dokumentaci dle požadovaného stupně pro řízení na stavebním úřadě
 • zadávací nebo prováděcí dokumentaci pro výběr zhotovitele
 • autorský dozor v průběhu realizace stavby až do úspěšné kolaudace.

Pro schválení dokumentace příslušnými úřady zajišťujeme všechna potřebná vyjádření za spolupráce s pracovníky památkové péče. Poskytujeme také odborné konzultace nebo posudky ke stavebně technickému stavu objektu. Zkušenosti získané během působení jak v různých projekcích stavebních firem a huti specializované na památky, tak i při soukromé projekční praxi zejména v Podbeskydí a nyní i v jižních Čechách uplatňujeme při svých návrzích. Cílem práce naší projekční kanceláře je spokojenost zákazníka při zachování citlivého přístupu k historickému objektu při návrhu úprav. Jde nám o zachování maxima původních historických prvků včetně stop provedení a podle toho s ohledem na stupeň poškození po konzultacích volíme tu nejvhodnější metodu s použitím dostupných technologií. Klademe důraz i na detaily v provedení, které mohou rozhodnout o výsledku celého díla. I malé projekty, které pomohou zachránit památku nebo historický objekt, jsou pro nás významné.

Reference

 

 • Český Krumlov (Vnitřní Město, Latrán, Plešivec a Krásné údolí) – projekt revitalizace a opravy povrchů dlažeb v rámci rekonstrukce ulic a sítí v historických částech města
 • Hrad Hukvaldy – projekty pro několik objektů v areálu hradního komplexu – oprava barokní kaple sv. Ondřeje v hradní baště, rekonstrukce krovu bašty, rekonstrukce domku kastelána z 19. století u hradby, rekonstrukce ochozů v mottě
 • Frýdek, zámek – projekt rekonstrukce fasády zámku s úpravou výplní otvorů a doplnění střech
 • Místek, farní kostel sv. Jana a Pavla – projekt komplexní rekonstrukce fasády rokokového kostela včetně průzkumu
 • Frýdek, bazilika Navštívení Panny Marie – projekt komplexní rekonstrukce fasády barokního poutního kostela z 18. století včetně průzkumu
 • Frýdek, Radniční čp. 11 – projekt rekonstrukce secesní vily v památkové zóně Frýdek
 • Frýdek, Zámecké náměstí – projekt rekonstrukce měšťanského domu čp.1260
 • Frýdek - projekt rekonstrukce dlažeb chodníků v okolí budovy magistrátu v památkové zóně Frýdku
 • Jablunkov, sanatorium – projekt celkové rekonstrukce fasády, terasy a hydroizolace s modernizací oddělení vodoléčby a rehabilitace – památka funkcionalismu z 30.let 20. století
 • Místek, Obchodní akademie – projekt kompletní rekonstrukce historické fasády památky z konce 19. století
 • Frýdek, pramen v Hájku – projekt komplexní rekonstrukce historického objektu altánu z 19. století nad pramenem se schodištěm a sousoším
 • Staříč, zeď hřbitova – projekt rekonstrukce ohradní zdi kolem hřbitova u kostela z 18. a 19. století
 • Frýdlant nad Ostravicí, kostel sv. Bartoloměje – projekt rekonstrukce fasády barokního kostela s novější úpravou z 19. století
 • Krásná pod Lysou horou – návrh celkové rekonstrukce 3 lidových křížů z kamene a dřeva z 19. století

Fotogalerie

 
 

Dokumenty

 

pdf.pngČeský Krumlov, Formanská ulice -rekonstrukce dlažeb [PDF, 1.3 MB]

pdf.pngFrýdek - rekonstrukce secesní vily na Radniční ulici [PDF, 171.1 kB]

pdf.pngFrýdek- úprava okolí pramene v Hájku [PDF, 549 kB]

pdf.pngHrad Hukvaldy - oprava hradní kaple sv. Ondřeje [PDF, 300.9 kB]

pdf.pngMístek - rekonstrukce fasády farního kostela sv. Jana a sv. Pavla [PDF, 342 kB]

odeslat e-mailem vytisknout