PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Hlavní město Praha>>Restaurátoři s povolením>>Radomil Klouza, ak. mal.

Katalog služeb

Restaurátoři s povolením

zpět

 

Radomil Klouza, ak. mal.

Propamatky.info: Radomil Klouza, ak. mal. Radomil Klouza, ak. mal. Disponuji více než 30 roky praxe v oboru restaurování malířských uměleckých děl včetně pedagogické činnosti v ateliéru restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky Akademie výtvarných umění v Praze.

Provádím restaurování malířských uměleckých děl – závěsných obrazů jako jsou malby na desce a malby na plátně, restauruji nástěnné malby, polychromované plastiky, provádím technologické kopie malířských děl.

Kromě restaurování se věnuji také volné malířské tvorbě a publikační činnosti. Začátkem prosince 2014 vyšla publikace POHLED DO OBRAZU s podtitulem Technologická kopie jako tvůrčí studijní proces. Tato vlastní autorská studie popisuje stavby obrazových vrstev a užití technologických postupů staromistrovské malby. Prostřednictvím tvorby technologických kopií detailně zaznamenává celkový proces vzniku uměleckého díla. Cílem této názorné instruktivní metody je přispět a tím v doposud nepublikovaném konceptu rozšířit poznání o stavbě historického díla, ozřejmit specifika dobových technik a s textovými komentáři zároveň chronologicky utřídit různé vlivy projevující se v technickém slohu malby.

Povolení Ministerstva kultury:
Specializace (kód) 1 v rozsahu: Restaurování malířských uměleckých děl. Restaurování polychromovaných sochařských děl a sgrafit

Reference

 

 • Restaurátorský průzkum, odkryv a restaurování rokokové nástěnné malby na zámku v Litomyšli (s R. Uppaluri).
 • Restaurování tří rozměrných obrazů z Bitevního sálu ze zámku Litomyšl (s R. Uppaluri).
 • Restaurování nástěnné malby na klenbách presbyteria a oratoří v kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze 2 (s R. Uppaluri, M. Blahoutem a V. Potůčkem).
 • Restaurování polychromované figurální a dekorativní výzdoby hlavního oltáře v kostele Proměnění Páně – Chlum u Lomnice nad Popelkou.
 • Samostatný podíl na restaurování plastické a malířské výzdoby hlavního oltáře (F. Preiss, J. K. Liška) v kostele sv. Voršily v Praze (s M. Křížkem, P. Padevětem, M. Pavalou, a s N. Maškovou)
 • Restaurování rozměrného obrazu od V. V. Reinera (Bitva s Turky) ze zámku Duchcov (s M. Křížkem, P. Padevětem, M. Pavalou, P. Kadlecem).
 • Samostatný podíl na restaurování nástěnných figurálních maleb v severní přední části presbyteria kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
 • Restaurování kolekce 25 lunetových závěsných obrazů z ambitu pražské Lorety.
 • Restaurování rozměrného obrazu – rodokmen rodu z Vrtby ze zámku Kozel.
 • Samostatný podíl na restaurování nástěnné barokní malby v hlavním sále Týnské fary v Praze 1 (s Mirkem a Hanou Slavíkovými a E. Votočkovou)
 • Restaurování souboru obrazů (okruh M. V. Halbaxe) z kostela P. Marie v Malé Chuchli.
 • Restaurování nástěnných maleb a malby na klenbě od A. Muchy v Primátorském salónku – Obecní dům v Praze 1.
 • Restaurování interiérové renesanční nástěnné malby – Platýz, Praha 1.
 • Restaurování kolekce cca 50 polychromo­vaných plastik a závěsných obrazů převážně s tématem sv. Jiří ze sbírky Ferdinanda de Este (tzv. Jiříkárna) ze zámku Konopiště.

Fotogalerie

 
 

odeslat e-mailem vytisknout