PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Hlavní město Praha>>Restaurátoři s povolením>>Mgr. art. Kateřina Prokopová

Katalog služeb

Restaurátoři s povolením

zpět

 

Mgr. art. Kateřina Prokopová

Propamatky.info: Mgr. art. Kateřina Prokopová Mgr. art. Kateřina Prokopová Provádím restaurování obrazů, nástěnných maleb a fasád, které jsou kulturními památkami nebo jejich částmi.

 • Restauruji obrazy na plátěné podložce či na jiných nosných podložkách jako lepenka, překližka, plech.
 • Provádím snímání ztmavlých laků a přemaleb, opravy a tmelení defektů, rentoaláž (nažehlení obrazu na nové plátno) nebo striplining (nažehlení pruhů plátna na okraje obrazu pro funkční napnutí), rekonstrukci malby a následné retuše.
 • Restauruji nástěnné malby a fasády, které jsou neoddělitelnou součástí stavby a mohou představovat ornamentální výzdobu, krajinu, zátiší, iluzivní architekturu nebo mytologické a biblické výjevy.
 • Provádím snímání a restaurování maleb (transfery) a jejich opětovné osazení, odkrývání, čištění, injektáž, tmelení, rekonstrukce a retuš nástěnných maleb.

Provádím průzkumy – statigrafii omítkových a nátěrových barevných vrstev památky z lešení i horolezeckou technikou z lana. Posuzuji jejich stav, míru dochování a pokud se objeví původní dochovaná barevnost, navrhuji způsob restaurování a zachování barevnosti nátěru. Na základě vyhodnocení všech těchto zjištění zaměřených na požadovanou problematiku je následně vypracována restaurátorská dokumentace, která obsahuje i restaurátorský záměr, s návrhem technického a technologického řešení, včetně všech materiálů doporučených k použití při samotném restaurování. Dokumentace je provedena ve dvou identických provedeních s fotografickou, grafickou a textovou přílohou. Průběh prací je konzultován a schválen majiteli a zástupci orgánu památkové péče.

Povolení Ministerstva kultury:
Specializace (kód) 1 v rozsahu: Restaurování malířských uměleckých děl – nástěnných maleb. Restaurování malířských uměleckých děl na plátně.

Reference

 

Restaurátorské práce po skončení studia od roku 2002

závěsné obrazy

 • Restaurování závěsného obrazu „Zátiší“, Jan Bauch 1931, České muzeum výtvarných umění v Praze.
 • Zajišťovací a sanační práce v depozitáři České muzeum výtvarných umění, Trojanova ulice 7, Praha 2.
 • Restaurování závěsných obrazů pro soukromé sběratele.
 • Restaurování závěsných obrazů pro on-line trh starožitností eAntik pod vedením společníků a jednatelů společnosti Studio 1809, s.r.o. – Ing. arch. Michael Třeštík, Ing. Daniela Čechová a Ing. Jolana Stádníková, se sídlem v Praze 7, Kostelní 14.

nástěnná malba

 • Odkrývání a restaurování původní polychromie z doby okolo roku 1750 na části štukového stropu Olomouc, bývalé kapitulní děkanství, místo budoucího Arcidiecézního muzea, 1. patro v místnosti č. 217 v tzv. Erbovním sále.
 • Restaurování nástropních a nástěnných maleb v kostele Bičovaného Spasitele (v současnosti zasvěcený sv. Janu Nepomuckému) v Dyji u Znojma, autorem je malíř Franz Anton Maulbertsch (1724–1796) – restaurátorské etapy stále pokračují.
 • Restaurování nástěnné malby z roku 1854 v kostele Povýšení sv. Kříže, Františkovy Lázně, autorem maleb malíř Vilém Kandler.
 • Restaurování nástěnných maleb z roku 1740 v kostele sv. Jakuba v Horních Lomanech, Františkovy Lázně.
 • Restaurátorské průzkumy a stratigrafie fasád v centru Prahy – Nerudova ulice 222/38, Celetná ulice 11/598, Skořepka 1056/4, Mostecká 275 a jiné.
 • Restaurování nástěnné malby v klenebním poli číslo 6 v přízemí ambitu kláštera v Sázavě.

Fotogalerie

 
 

odeslat e-mailem vytisknout