PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Hlavní město Praha>>Řemesla a odborné firmy>>Prampouch s.r.o.

Katalog služeb

Řemesla a odborné firmy

zpět

 

Prampouch s.r.o.

Propamatky.info: Prampouch o.s. Prampouch o.s. Skupina odhodlaných lidí se od roku 2004 poctivě snaží zachraňovat kulturní dědictví naší vlasti. Všechny členy spojuje úcta ke zděděným hodnotám a přejí si, aby tyto byly zachovány pro budoucí generace.

Cíle sdružení:

  • fotograficky dokumentovat památkově hodnotné objekty, u kterých se dá v budoucnu předpokládat radikální přestavba či demolice a další stavební vývoj místa (zapojit do této činnosti v co nejvyšší míře veřejnost)
  • sestavovat, udržovat a veřejně prezentovat seznamy ohrožených a zničených památek na území Prahy
  • prostřednictvím médií informovat veřejnost o plánovaných projektech a sporných památkových kauzách
  • bránit necitlivým úpravám, přestavbám a demolicím objektů, které vykazují výjimečné architektonické či urbanistické kvality nebo jsou nezbytné pro zachování historického charakteru daného místa
  • bránit projektům a činnostem, které vážným způsobem ohrožují památkovou hodnotu či historický charakter daného místa, a mají tak za následek citelné škody na kulturním dědictví
  • podporovat projekty, které plně respektují památkovou hodnotu daného místa a vedou k jeho dalšímu rozvoji, rehabilitaci hodnotných objektů, veřejných prostranství či jejich celkovému zkrášlení
  • šířit všeobecné povědomí o společenském významu památkové péče

Fotogalerie

 
 

odeslat e-mailem vytisknout