PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Hlavní město Praha>>Řemesla a odborné firmy>>Michal Valenčík – Zničené kostely

Katalog služeb

Řemesla a odborné firmy

zpět

 

Michal Valenčík – Zničené kostely

Propamatky.info: LOGO_Zničené kostely LOGO_Zničené kostely Na těchto stránkách naleznete informace o klášterech, kostelech, kaplích, kapličkách a synagogách v Česku, jež jsou ve špatném stavebně-technickém stavu nebo byly v období po roce 1945 zničeny a dosud nebyly obnoveny.

Pro informaci jsou zde také uvedeny i stavby, které byly zničeny před rokem 1945 – těch je ale nepoměrně méně. Informace jsou doplněny fotografiemi a mapkami s přesnou polohou jednotlivých staveb.

Smyslem těchto stránek je upozornit odpovědné úřady státní správy, místní samosprávy, církevní orgány a další instituce na existující špatný stav některých sakrálních památek s cílem napomoci jejich obnově.

Velká část představitelů měst a obcí chápe sakrální stavby nejen jako místa určená k náboženským obřadům, ale také jako významné architektonické, urbanistické a krajinotvorné prvky. Proto se snaží je záchranit.

Seznamy zničených a poškozených staveb jsou doplněny o přehled opravených budov – jde o stovky sakrálních objektů, které byly ještě na konci 90. let 20. století vedené jako poškozené či zničené a v mezidobí byly opravené či znovu postavené na původních základech podle dochovaných fotografií.

Fotogalerie

 
 

odeslat e-mailem vytisknout