PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Hlavní město Praha>>Neziskový sektor>>Tady není developerovo, z.s.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Tady není developerovo, z.s.

Propamatky.info: Tady není developerovo, o.s. Tady není developerovo, o.s. Sdružení vzniklo s cílem zasadit se o ochranu přírody a kulturního dědictví na Praze 3, jejíž charakter je stále více ohrožován stavebními záměry developerů. Soustředíme se především na záchranu funkcionalistického Nákladového nádraží Žižkov.

Sdružení uspořádalo řadu informačních a vzdělávacích akcí a podalo také námitku ke změně územního plánu v oblasti Nákladového nádraží Žižkov, kde se stále jedná o odstranění budovy a výstavbě koridoru tzv. Jarovské spojky. Sdružení získalo v petici pro zachování budovy přes 4.000 podpisů.

Nákladové nádraží Žižkov bylo definitivně prohlášeno kulturní památkou 8. 3. 2013. Ministerstvo kultury shromáždilo všechny potřebné podklady a po jejich řádném vyhodnocení dospělo k závěru, že objekt nádraží vykazuje dostatečné památkové hodnoty a splňuje tak podmínky předepsané památkovým zákonem pro prohlášení věci za kulturní památku.

Podle Matěje Stropnického, místostarosty odpovědného za ochranu památek v této městské části, bylo završeno několikaleté úsilí všech, kdo rozpoznali mimořádnou architektonickou kvalitu této ojedinělé industriální stavby uprostřed hlavního města, které před dvěma lety hrozilo zboření.

„Zápis na seznam kulturních památek završil naše úsilí pouze v první etapě, nyní nás čeká ve spolupráci s vlastníkem, tedy Českými drahami, neméně obtížný úkol: naplnit budovu nádraží novým využitím, dát jí nový smysl. Usilovně jednám s několika organizátory dočasných projektů, které by nádraží už letos zpřístupnily veřejnosti, ale i s několika zájemci o trvalé využití,“ uvedl Stropnický.

Reference

 

Sdružení bylo spolupořadatelem akce Pražská nádraží ne/využitá

  • Výstava | 6. března - 13. března 2012 v Galerii Jaroslava Fragnera
  • Mezinárodní konference | 8. března 2012 v budově Magistrátu hlavního města Prahy na Mariánském náměstí

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout