PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Hlavní město Praha>>Neziskový sektor>>Spolek Malostranský hřbitov

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Spolek Malostranský hřbitov

Propamatky.info: Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova Malostranský hřbitov je od roku 1958 prohlášený za kulturní památku, přesto upadl v zapomnění. Cílem našeho sdružení je upozornit veřejnost na jeho existenci a vzbudit zájem o jeho záchranu.

Malostranský hřbitov je vzácný historický hřbitov, který u nás nemá obdobu s ohledem na osobnosti zde pochované a na plastiky předních sochařů 19. století. Většina funerálních plastik je signovaná. Při péči, která této památce náleží, by mohl být Malostranský hřbitov zařazený mezi významné historické hřbitovy v rámci Evropy. Vlastníkem je hlavní město Praha a pověřeným správcem je Správa pražských hřbitovů. Na základě našeho upozornění se podařilo Správě pražských hřbitovů získat v roce 2010 prostředky z havarijního fondu Ministerstva kultury na restaurování tří vzácných náhrobků. V roce 2015 by měla proběhnout celková revitalizace hřbitova, včetně vybudování nové ochranné zdi a zázemí pro pořádání kulturních akcí.

Sdružení se věnuje:

  • Publikační činnosti
  • Obnově tradičních slavností, které se na hřbitově v minulosti konaly
  • Pořádání komentovaných vycházek a tematických výstav
  • Upozorňování správce této kulturní památky na nejohroženější vzácné plastiky a pomáhá vyhledávat dotační a grantové zdroje na jejich restaurování

Reference

 

Díky grantům poskytovaným městskou částí Praha 5 jsme vydali publikace:

  • 2009 – Hudebníci Mozartovy generace na Malostranském hřbitově
  • 2011 – Významné osobnosti duchovního světa na Malostranském hřbitově
  • 2012 – Heraldické památky Malostranského hřbitova v Košířích
  • 2013 – Náhrobek Leopolda Leonharda Thun-Hohensteina
  • 2014 – Umělci na Malostranském hřbitově

Všechny publikace jsou ke stažení na našich webových stránkách. V nejbližší době by měla vyjít také rozsáhlá publikace o Malostranském hřbitovu, na které pracují především členové našeho sdružení.

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout