PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Hlavní město Praha>>Neziskový sektor>>PAMÁTKOVÁ KOMORA

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

PAMÁTKOVÁ KOMORA

Propamatky.info: PAMÁTKOVÁ KOMORA PAMÁTKOVÁ KOMORA Cílem Památkové komory je podpora a koordinace občanských iniciativ a pomoc při všestranné péči o naše kulturní dědictví, zejména při záchraně stavebněhistorických i technických památek.

Památková komora ve spolupráci s Národním památkovým ústavem zejména:

  • poskytuje organizační, odbornou a technickou pomoc při projektech
  • spolupracuje při pořádání soutěží k podpoře kulturního dědictví
  • spolupracuje při organizování seminářů o záchraně památkového fondu
  • spolupracuje při ediční a osvětové činnosti
  • vyměňuje si informace a zkušenosti
  • podporuje se vzájemně při získávání grantových finančních zdrojů
Památková komora spolu se spolkem Svatobor realizovala řadu akcí ke 100. výročí úmrtí "otce české novorenesanace" Antonína Wiehla. V jeho rodných Plasích se uskutečnila konference a výstava. V rámci konference byla uspořádaná exkurze do Minoritského kláštera ve Stříbře. Ve výroční den umrtí Antonína Wiehla (4. 11. 2010) bylo organizováno odborné kolokvium a slavnostně odhalena komplexně zrekonstruovaná hrobka Wiehlovy rodiny ve Vyšehradských arkádách. 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout