PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Hlavní město Praha>>Neziskový sektor>>Nadace PROMĚNY

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

nadace PROMĚNY

Propamatky.info: nadace PROMĚNY nadace PROMĚNY Nadace Proměny je soukromá nezisková organizace, která pomáhá s rozvojem městské zeleně, podporuje proměny měst se zapojením místních obyvatel a rozvíjí povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na člověka.

V rámci dvou grantových programů poskytuje nadace městům a školám v České republice granty, odbornou podporu a konzultace při realizaci projektů. Do proměn míst zapojuje místní i odbornou veřejnost a vytváří příležitosti pro mezioborový dialog.

  • Program Parky umožňuje městům založit, obnovit nebo revitalizovat parkově upravené veřejné prostranství. Nedílnou součástí všech podporovaných projektů je zapojování lidí do obnovy míst a související osvěta. Zároveň nadace usiluje o kvalitní a dlouhodobě udržitelná řešení a podporuje další rozvoj a oživování parků také po dokončení jejich proměny.
  • Program Zahrada hrou pomáhá  proměňovat české školní zahrady v originální a inspirativní prostředí, které podporuje přirozený rozvoj dětí a umožňuje jim přímý kontakt s přírodou. Projekty vznikají se zapojením dětí, pedagogů, rodičů i zástupců místní komunity a ve spolupráci se zkušenými architekty a výtvarníky.

Získat podporu od Nadace Proměny je možné na základě žádosti o nadační příspěvek, s níž žadatel uspěje v grantové výzvě odpovídajícího programu. Grantové výzvy nadace zveřejňuje na svých webových stránkách.

Vedle podpory konkrétních projektů se nadace věnuje všeobecné osvětě v tématech spojených s plánováním, tvorbou a užíváním veřejného prostoru měst. Provozuje tematický webový portál www.portalpromen.cz, pořádá semináře, konference, exkurze a tvůrčí dílny pro děti i dospělé. Do projektů zapojuje studenty architektury a uměleckých škol.

Reference

 

Projekty realizované s podporou programu Parky

Kamenický Šenov, Dvořáčkův a Janurův park, realizováno 2006–2009
Broumov, Park Alejka, realizováno 2007–2010
Sušice, ostrov Santos, realizováno 2009–2013 – 1. místo v soutěži Park roku 2014
Litoměřice, Jiráskovy sady, realizuje se
Litomyšl, nábřeží řeky Loučné, realizuje se

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout