PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Hlavní město Praha>>Neziskový sektor>>Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Propamatky.info: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Nadace pečuje o rozvoj architektury, stavitelství a urbanismu. Pečuje o rozvoj materiálové základny a o jakost stavebních hmot a prvků i v oblasti památkové péče. Podporuje ochranu přírodního a kulturního dědictví.

Cíle nadace:

  • Péče o rozvoj architektury, stavitelství a urbanismu, o estetickou, výtvarnou, technickou, ekonomickou, zdravotní a sociální kvalitu výstavby a její energetickou úspornost, a o průmět těchto činností do tvorby životního a obytného prostředí a jejich uplatnění v každodenním životě obyvatel, o uplatnění výtvarného umění ve výstavbě. Péče o rozvoj materiálové základny, o jakost stavebních hmot, prvků, dílů, konstrukcí, doplňků a vybavení interiérů staveb, o uplatnění designu a nových technologií a o vhodnost jejich použití.
  • Podpora ochrany přírodního a kulturního dědictví a úsilí směřujícímu k trvale udržitelnému a ekologicky chápanému rozvoji lidských sídel, krajiny a humanitárních programů realizovaných výstavbou stavebních děl a objektů a jejich údržbou.
  • Podpora evropských integračních procesů, včetně mezinárodního sjednocování právních či jiných norem, předpisů, systémů hodnocení kvality, informačních služeb, územního plánování apod. a jejich aplikace v praxi při rozvoji měst, obcí a krajiny a ochraně architektonických, kulturních a přírodních památek. Podpora rozvoje a integrace Českého stavebního informačního systému a všech dalších produktů (vydavatelských, databázových, výstavních), které Nadace jako člen UICB nebo s jeho záštitou založila nebo iniciovala.
  • Napomáhání k integraci obdobných snah, vyvíjených různými mezinárodními i českými spolky, svazy, společnostmi, institucemi, nadacemi a nadačními fondy.
  • Podpora výzkumu, celoživotního vzdělávání, přístupu k informacím, organizování výstav a soutěží a jiné stimulování péče o kvalitu, podpora kulturních, morálních a estetických hodnot, humanitárního cítění a solidarity uvnitř společnosti především rozvinutím programu Česká stavební akademie.

Reference

 

Aktuální nadační programy:

  1. Česká stavební akademie           
  2. Soutěž Stavba roku                  
  3. Soutěž Výrobek - technologie roku
  4. Design Cabinet CZ              

Další aktivity:
Nadace provozuje ve svém sídle knihovnu, knihkupectví, poskytuje volnou kapacitu zasedacích a výukových prostor svým partnerům, nebo spolu s nimi organizuje vzdělávací kulturní, společenské a výstavní akce. Většina těchto akcí je zaměřena na popularizaci a prezentaci výsledků inovačních procesů v architektuře a ve stavebnictví.

Fotogalerie

 
 

Dokumenty

 

pdf.pngsoutěž Výrobek - technologie roku 2012 a veletrh PAMÁTKY 2012 [PDF, 132.7 kB]

 

odeslat e-mailem vytisknout