PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Hlavní město Praha>>Neziskový sektor>>ČESKÁ ARCHEOLOGICKÁ SPOLEČNOST SDRUŽENÍ ARCHEOLOGŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

ČESKÁ ARCHEOLOGICKÁ SPOLEČNOST SDRUŽENÍ ARCHEOLOGŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Propamatky.info: ČESKÁ ARCHEOLOGICKÁ SPOLEČNOST SDRUŽENÍ ARCHEOLOGŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA ČESKÁ ARCHEOLOGICKÁ SPOLEČNOST SDRUŽENÍ ARCHEOLOGŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA Česká archeologická společnost sdružuje zájemce o archeologii pravěku, klasického starověku, středověku i novověku - všechny, kterým záleží na poznání, ochraně, záchraně a odborném využití archeologických památek pod zemí i na povrchu.

V současnosti působí na půdě České archeologické společnosti skupiny pro dějiny skla, pro přírodovědecké metody v archeologii (se sekcemi geofyzikální, letecko-prospekční, geoarcheologickou, historicko-antropologickou), pro dějiny archeologie, pro klasickou a římskoprovinciální archeologii, pro otázky neolitu a eneolitu Moravy a Slezska, pro výzkum středověké a raně novověké keramiky a nejnovější pro experimentální archeologii.

Společnost pořádá každoročně kolokvia k popularizaci archeologie s názvem „Archeologické výzkumy v Čechách“.

Česká archeologická společnost neprovádí archeologické výzkumy.

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout