PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Hlavní město Praha>>Neziskový sektor>>Cech parketářů České republiky, z. s.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Cech parketářů České republiky, z. s.

Propamatky.info: LOGO_1666 LOGO_1666 Jsme volným sdružením řemeslníků a firem, kteří se zabývají parketářstvím, výrobou dřevěných podlah a také jejich renovací. Cech také pomáhá při výchově dalších řemeslníků v oboru parketář, podlahář a příbuzných oborech.

Cech působí na území České republiky a je otevřeným sdružením pro všechny právnické a fyzické osoby, podnikající v oboru podlahář a jemu příbuzných oborech, pro školy a zařízení vyučující toto řemeslo a také v odůvodněných případech pro právnické a fyzické osoby, které v tomto oboru nepracují, ale svým specifickým a odborným zaměřením jsou nezastupitelné a pro činnost cechu přínosné.

Cíle cechu:

 • vytvářet podmínky pro spolupráci svých členů v oblasti podnikání v oboru, zavádění nových technologií a systémů
 • zajišťovat pro své členy informace o materiálech, nářadí a technologiích jak po stránce kvalitativní, tak obchodní
 • zajišťovat odborné předváděcí akce nových technologií a materiálů.
 • spolupracovat se školami a zařízeními pro výchovu učňů, které mají ve své náplni učit řemeslo podlahář a parketář a to zejména při inovaci a tvorbě nových učebních osnov, zajišťování praxe pro studenty u členů Cechu nebo i jinde a provádění školení pro pedagogický personál odborných škol.
 • zvyšování úrovně znalostí a dovedností mladých řemeslníků a toto zajišťovat formou školení a účastí na soutěžích v ČR i zahraničí.
 • spolupracovat s výrobci materiálů, s nimiž podlaháři a parketáři pracují, ve smyslu získávání nejnovějších informací o těchto materiálech a jejich vlastnostech, možnostech užití a o doporučených technologiích a předávání těchto informací členům Cechu.
 • volné finanční prostředky využívat na propagaci podlahářského a parketářského řemesla tak, aby se zvyšovala kvalitativně i kvantitativně učňovská základna v tomto oboru.
 • zabezpečovat pro své členy servis služeb (ekonomický, legislativní, právní a tlumočnické a překladatelské služby, apod.).
 • působit na své členy tak, aby veškerou svou činností, zejména pak kvalitou provedené práce, obhajovali dobré jméno cechu tak, aby vždy bylo vyslovováno s respektem a uznáním.
 • navazovat kontakty se zahraničními sdruženími podobného charakteru a do těchto sdružení vstupovat , vytvářet podmínky pro přímou spolupráci a výsledky z ní zavádět do praxe členů cechu.
 • zprostředkovávat vzájemné kontakty podnikatelské sféry v souvislosti s nabídkou a poptávkou na trhu práce a to jak v ČR tak i v zahraničí.
 • v rámci možností zajišťovat kulturní akce pro členy cechu a jejich rodinné příslušníky

Reference

 

Členové Cechu parketářů ČR provádějí parketářské a podlahářské práce prakticky od chalupy až po Pražský hrad. Za nimi jsou renovace parket a podlah Národního muzeua v Praze, Lobkovického paláce na Malé Straně v Praze nebo pražské Apoštolské nunciatury Vatikánu. Renovaci naši členové prováděli i ve vile Tugendhad v Brně, která je Památkou UNESCO, ale i v Českém Krumlově v Museu Fotoateliér Seidel, na zámcích Sychrov a Červená Lhota a na mnoha dalších místech.

 
 

odeslat e-mailem vytisknout