PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Hlavní město Praha>>Neziskový sektor>>Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, o.s.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, o.s.

Propamatky.info: Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, o.s. Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, o.s. Hlavním cílem asociace je sjednotit občanská sdružení, jejichž cílem je ochrana a rozvoj hmotného i nehmotného kulturního dědictví ČR. Posláním asociace je zastupování svých členů a odborné poradenství.

Jaké jsou činnosti Asociace?
  • Spolupůsobí při tvorbě legislativních pravidel se vztahem k ochraně a rozvoji kulturního dědictví České republiky a vyjadřuje se k navrhovaným normám a předpisům, které mohou ovlivnit kulturní dědictví ČR.
  • Iniciuje činnost orgánů státní správy, územní samosprávy a dalších ziskových i neziskových subjektů k vytvoření objektivně lepších podmínek pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR.
  • Sleduje aktuální vývoj podmínek pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví. Vyhledává a shromažďuje pro členy informace z této oblasti.
  • Zajišťuje a zprostředkovává poradenské služby pro své členy.
 
 

odeslat e-mailem vytisknout