PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Hlavní město Praha>>Neziskový sektor>>Asociace Entente Florale CZ - Souznění, z.s.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Asociace Entente Florale CZ - Souznění, z.s.

Propamatky.info: Asociace Entente Florale CZ - Souznění, z.s. Asociace Entente Florale CZ - Souznění, z.s. Jsme skupina profesionálů v různých oborech, kteří si váží místa a země, ve které žijeme. Zanedbané a lidmi zničené prostory uvnitř vesnic a měst nám vadí natolik, že jsme se rozhodli věnovat svůj čas, znalosti, nadšení a schopnosti jejich nápravě.

Programové prohlášení:
Vytvářejme dobrou společenskou atmosféru. Podpořme vzájemnou důvěru a každého, kdo má chuť se současným stavem věcí něco dělat. Nemějme nerealistická očekávání, která vzbuzují různá politická uskupení a nátlakové skupiny, které se snaží získat prospěch na úkor druhých.

Propast mezi skutečností a nezodpovědně vytvářeným očekáváním nelze donekonečna prohlubovat. Patříme k těm méně hlasitým, na které ekonomická situace nejvíce doléhá, ale své názory nejsme schopni dostatečně mediálně prezentovat.

Připadá nám, že za nás o všem rozhodují jiní a cítíme se roztrpčeni svou bezmocností, ale upřímně si položme otázku, zda můžeme sami něco udělat pro pozitivní běh událostí. Náš úspěch či neúspěch stojí a padá s výkonem každého z nás. Produkujeme skutečně hodnoty, které odpovídají našim mzdovým a sociálním nárokům? Jistěže tomu tak v mnoha případech je. V naší zemi žije spousta pilných, nadaných a pracovitých lidí. Neznáme je však, protože media o nich nepíší. Dejme jim šanci, protože jsou zárukou naší budoucnosti.

Nemůžeme změnit všechny věci, ale můžeme udělat co je v naších silách a skládat mozaiku, která v celku vytvoří jasný a stabilní obraz naší země.

Reference

 

Výběr z činnosti spolku:
  • Má vlast: Putovní výstava představuje veřejnosti proměny opomíjených míst v místa příjemná pro život.
  • Vlídná nádraží: Smyslem projektu je zlepšit stav českých nádraží, stanic a zastávek, a to ve spolupráci s vlastníky, správci, obcemi a městy a s místními obyvateli. Projekt má dvě části:
    • Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR – veřejnost navrhuje do soutěže krásná nádraží, o které je dobře pečováno a tím děkuje za dobrou práci jejich zaměstnancům a dává příklad ostatním. Po výběru finalistů opět veřejnost volí celostátního vítěze.
    • Zvelebování nádraží a zastávek – ve spolupráci s obcemi, místními spolky, vlastníky a správci objektů a pozemků a zejména s místními obyvateli zpracováváme profesionální projekty úprav objektů a území, pro které zároveň nacházíme doplňková využití, za zachování původní funkce. Dokončena je studie úprav stanic na trati Bezdružické lokálky v Plzeňském kraji.
  • Podvečery s osobnostmi zahradní a krajinářské tvorby: Dvakrát ročně, vždy v předjaří a v době adventní, se scházejí na Vyšehradě profesionálové a příznivci zahradního umění.
  • Historické zahrady: Asociace Entente Florale cz - Souznění, z.s., a Agentura BONUS pořádají každoročně odborný seminář Historické zahrady, parky a krajina.

Přečtěte si ve zpravodajství portálu

 
 

Dokumenty

 

pdf.pngPutování výstavy Má vlast 2012 [PDF, 177.8 kB]

 

odeslat e-mailem vytisknout