PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Celá ČR>>Neziskový sektor>>Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Doporučení od neziskovek

Propamatky.info: SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA Sdružení je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky.

Činnost Sdružení se soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou využitelnost našeho kulturního dědictví. K dosažení tohoto cíle Sdružení zejména:

 • popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy kulturního dědictví,
 • pořádá odborné konference a semináře, spolupracuje s dalšími odbornými organizacemi jako spolupořadatel při přípravě a realizaci obdobných konferencí, pořádá veřejnosti přístupné výstavy, tiskové konference,
 • uplatňuje specifické problémy historických sídel při úpravě či tvorbě právních norem,
 • spolupracuje s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli Sdružení, které působí v České republice i v zahraničí.

Nejvýznamnější činnosti a aktivity Sdružení:

 • Péče – společně s Ministerstvem kultury a Ministerstvem pro místní rozvoj – o dotační Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

 • 20 let Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
  V roce 2012 uplynulo již 20 let od ustavení Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Proto Sdružení za účasti Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj připravilo publikaci, na které se podíleli přední odborníci památkové péče.
 • Dny evropského dědictví (European Heritage Days)
  Počínaje rokem 1991 jako spolupořadatel, od roku 1998 pak jako hlavní gestor v České republice Sdružení organizuje vždy v září Dny evropského dědictví – European Heritage Days (EHD). Slouží k posílení historického povědomí, s důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. Jejich součástí jsou nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. EHD 2013 probíhaly v České republice od 7. do 15. září, národní zahájení proběhlo 7. září v Olomouci.
 • Pokračuje tradice spolupráce na projektu Industriální stopy. 14. září je vyhlášeno jako Den památek techniky a průmyslového dědictví. Zpřístupňovány jsou industriální stavby, které stále čekají na své nové využití.
 • Fotografická soutěž Mladí fotografují památky
  Každým rokem se Sdružení připojuje k výzvě Rady Evropy, která vyhlašuje mezinárodní fotografickou soutěž International Heritage Photographic Experience. Je jednou z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví.
 • Projekt Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska
  Projekt Sdružení realizuje od roku 2010 a týká se hlavně Historických měst roku.

 • Veletrh PAMÁTKY
  Sdružení se aktivně podílí na přípravě veletrhu. Na Výstavišti v Praze-Holešovicích probíhá vždy v říjnu veletrh, který zatím na české veletržní scéně chyběl. 

 • Sdružení odstartovalo novou tradici v podobě akce Brány památek dokořán.
  Členská města našeho Sdružení u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel 18. dubna připravují pro návštěvníky řadu zajímavých akcí.

 • Sdružení pořádá od roku 2014 soutěž Památka roku.

 • Každoročně probíhá Konference Sdružení – v roce 2013 na téma Cestovní ruch, v roce 2014 na téma Památky bez bariér.

Přečtěte si ve zpravodajství portálu

 
 

SLUŽBY TOHOTO SUBJEKTU DOPORUČUJÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE:

 

odeslat e-mailem vytisknout