PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Celá ČR>>Neziskový sektor>>Český národní komitét ICOMOS

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Český národní komitét ICOMOS

Propamatky.info: Logo_1596 Logo_1596 Spolek je zaměřen na ochranu hmotného kulturního dědictví, historických sídel, jejich prostředí a kulturní krajiny. Činností svých členů šíří a popularizuje principy péče o kulturní dědictví, sleduje vědecké poznání i praxi péče o kulturní dědictví.

Podílí se na identifikaci hodnot památkového fondu jako podkladu pro zařazování a monitoring nejvýznamnějších českých i zahraničních kulturních statků na Seznam světového dědictví UNESCO. Svými odbornými aktivitami podporuje zodpovědnou péči o tyto statky, případně upozorňuje příslušné orgány i veřejnost na případy jeho nevhodného využívání, devastace či zániku hodnot hmotného kulturního dědictví. Zabývá se podporou metod poznávání, dokumentace, vědecké metodiky a etiky péče o kulturní dědictví. Přispívá k rozvoji teorie a praxe oboru památkové péče, tvorbě výchovných programů a posilování vnímavosti veřejnosti vůči hodnotám kulturního dědictví.

Vytváří a posiluje mezinárodní vztahy v oboru památkové péče, v rozvoji její teorie a praxe a v mezinárodní výměně zkušeností. Podporuje přijetí mezinárodních doporučení a dokumentů z oblasti péče o kulturní dědictví, na jejichž vypracování se podílí, šíří je a vysvětluje jejich obsah.

Rozhovor s Václavem Girsou, prezidentem Českého národního komitétu ICOMOS, pro časopis PROPAMÁTKY si můžete přečíst ZDE.

Reference

 

  • Český národní komitét ICOMOS se významně podílel na vzniku stávajícího souboru českých památek na Seznamu světového dědictví UNESCO, spolupracuje na procesu jeho rozšíření,
  • usiluje o kultivované zacházení s těmito památkami na seznamu UNESCO, např. v Praze a Českém Krumlově, kde nejsou jejich hodnoty chráněny dostatečně,
  • pořádá mezinárodní odborné konference na téma historický urbanismus a ochrana památek zahradního umění a historické krajiny,
  • každoročně organizuje a spoluorganizuje národní konference, přednáškové cykly, popularizační projekty a soutěže,
  • a vydává stanoviska k aktuálním kauzám v oblasti památkové péče.

Fotogalerie

 
 

Dokumenty

 

pdf.pngStanovisko ICOMOS k hradu Týřovu [PDF, 551.9 kB]

pdf.pngStanovicko ICOMOS k otáčivému hledišti v Českém Krumlově [PDF, 520.8 kB]

 

odeslat e-mailem vytisknout