PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Celá ČR>>Architekti a projektanti>>Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s.r.o.

Katalog služeb

Architekti a projektanti

zpět

 

Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s.r.o.

Propamatky.info: Ing. Miloš Kudrnovský - Projekční ateliér pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb Ing. Miloš Kudrnovský - Projekční ateliér pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb Provádíme geodetické práce včetně fotogrammetrie a laserscanningu, stavebněhistorické a restaurátorské průzkumy, diagnostiku staveb, zpracování studií, zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a dotační poradenství.

Náš projekční ateliér se specializuje zejména na obnovu historických staveb.

Zajišťujeme následující činnosti:

 • předprojektovou přípravu – geodetické zaměření stávajícího stavu, fotogrammetrii, laserscanning
 • stavebněhistorické průzkumy, inventarizaci
 • diagnostiku stavby (stavebně technický průzkum, statický průzkum, geologický a hydrogeologický průzkum, průzkum vlhkosti a salinity zdiva, průzkum biologického napadení, radonový průzkum, průzkum stavebních materiálů a hmot)
 • restaurátorské průzkumy – koncepční přípravu, stanovení zásad obnovy
 • zpracování studií, zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti
 • projektovou dokumentaci pro územní řízení – DÚR, pro stavební povolení – DSP, pro provádění stavby – DPS, pro výběr zhototovitele stavby – DZS
 • realizační fázi, technickou pomoc při výběru zhotovitele díla
 • poradenství při zajišťování finančních prostředků na realizaci stavby z vhodných dotačních titulů

Ateliér: Grömlingovský palác, Malostranské náměstí 5/28, 118 00 Praha 1, Malá Strana 

Reference

 

 • Praha, Pražský hrad, kanceláře první dámy – DPS celkové obnovy interiérů
 • Praha, Kramářova vila, rezidence předsedy vlády ČR –  DPS celkové obnovy interiérů

 • Praha, Gynekologicko-porodnická klinika u sv. Apolináře – komplexní stavebně-technický průzkum areálu

 • Státní zámek Hrádek u Nechanic – DPS celkové obnovy střešního pláště, krovů a stropů

 • Státní hrad Bítov – DPS statického zajištění hradního opevnění

 • Olomouc, Fort Tabulový vrch, bývalá pevnost Olomouc – stavebněhistorický průzkum

 • Hradec Králové, Pajkrova flošna, bývalá pevnost Hradec Králové – zaměření, předprojektové průzkumy, DPS celkové obnovy objektu

 • Hradec Králové, Gayerovy kasárny, bývalá pevnost Hradec Králové – stavebněhistorický průzkum

 • Hradec Králové, Krajské ředitelství PČR v Hradci Králové – stavebněhistorický průzkum

 • Hrad Košumberk – laserové a stavební zaměření

 • Hrad Krašov – laserové a stavební zaměření

 • Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec – laserscanning, stavebněhistorický průzkum, DPS celkové obnovy zámeckého Rondelu

 

Kompletní seznam referencí firmy Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s.r.o. najdete v přiloženém PDF dokumentu.

Fotogalerie

 
 

Dokumenty

 

pdf.pngOsvědčení o autorizaci ČKA [PDF, 39.1 kB]

pdf.pngReference firmy Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s.r.o. [PDF, 134.2 kB]

odeslat e-mailem vytisknout