PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>

GDPR

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Institut pro památky a kulturu, o.p.s., sídlo: Putim 71, 397 01 Písek, IČO 28072219, vedený v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu Českých Budějovicích v oddílu O, vložce číslo 148. Kontaktní údaje správce: Husovo nám. 1451, 397 01 Písek, info@propamatky.cz, www.propamatky.cz. +420 732 533 033 (dále jen: „správce“)

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ing. Aleš Kozák, ales.kozak@propamatky.cz, +420 732 533 033

ROZSAH A ZDROJE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce zpracovává osobní údaje, které jí poskytli návštěvníci internetových stránek propamatky.info, propamatky.cz, mamevybrano.cz, konference.propamatky.cz, klub.propamatky.cz prostřednictvím formuláře nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně.

Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Jsou-li údaje poskytnuty např. od dárců, účastníků konferencí, zákazníků, jsou zpracovávány i tyto údaje: adresa trvalého bydliště, poštovní či fakturační  adresa. Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie nejsou zpracovávány.

Informace jsou zpracovávány v databázi CRM systému Salesforce. Osobní údaje využíváme k informování o činnosti a v souvislosti s projekty Institutu pro památky a kulturu, o.p.s. K výše uvedeným údajům mají přístup pouze pověření zaměstnanci správce. Odhlášení z odběru informací je možné kdykoli. Osobní údaje dárců, účastníků konferencí a zákazníků zpracováváme také za účelem správného zaúčtování došlých plateb v účetním systému Pohoda.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlas se zpracováním se uděluje na celé období, po které bude mít výše uvedený návštěvník internetových stránek zájem dostávat informace o činnosti a projektech správce. Období, pro které je souhlas udělen, končí odvoláním souhlasu.

SUBJEKT ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE
Osobní údaje zpracovává Institut pro památky a kulturu v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro uvedeného správce zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

VAŠE PRÁVA
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování osobních údajů máte následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům,
- právo na opravu,
- právo na výmaz (právo být zapomenut),
- právo na omezení zpracování údajů,
- právo vznést námitku proti zpracování a
- právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů. 

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.