PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Zlínský kraj>>Dotace>>Program na podporu odborné činnosti v památkové péči

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program na podporu odborné činnosti v památkové péči

Datum ukončení: 31.05.2023

Územní působnost: Zlínský kraj

Vyhlašovatel: Zlínský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti lze předkládat od 9. do 31. května 2023.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem může být zapsaný spolek, zapsaný ústav, obecně prospěšné společnosti a zájmová sdružení právnických osob působící v oblasti památkové péče, dále obec, vysoké školy či příspěvkové organizace obcí. 

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Cílem Programu je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu, tzn. veřejně prospěšných projektů spolků, popř. jiných subjektů, jejichž činnost napomáhá k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu na území Zlínského kraje a k popularizaci péče o něj. Důvodem poskytnutí dotace je především naplnění těchto priorit:

  • zvýšení vlivu na samosprávy obcí a podpora spolkové činnosti v zájmu jejich zapojení do obnovy památek, zvýšení povědomí o kulturně historickém bohatství Zlínského kraje,
  • podpora edukace,
  • posilování regionálního patriotismu,
  • podpora života v kulturních památkách a památkách místního významu v kraji,
  • vytváření pozitivního obrazu památkové péče v kraji.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace činí 30.000 Kč, maximální výše dotace je 120.000 Kč. Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu. V případě, kdy žadatelem je obec nad 5 000 obyvatel, maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

POZNÁMKA

Podrobnější informace o programu a dokumenty ke stažení naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngPravidla programu [PDF, 842.7 kB]

Kontakt

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče
třída T. Bati 21
761 90 Zlín

lenka.mazalova@zlinskykraj.cz

www.zlinskykraj.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Mazalová

Telefon: 577 043 614

odeslat e-mailem vytisknout