PROPAMÁTKY | Financování

Hlavní strana>>Financování>>Zlínský kraj>>Dotace>>Program na podporu obnovy venkova

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Program na podporu obnovy venkova

Datum ukončení: 19.02.2024

Územní působnost: Zlínský kraj

Vyhlašovatel: Zlínský kraj

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádosti je možné předkládat do 19. února 2024.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadateli mohou být obce Zlínského kraje, bližší informace naleznete v příloze.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotační titul 1 Projekty na obnovu obecního majetku, opatření 1.2 Komplexní úprava veřejného prostranství obce včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně na pozemcích v majetku obce, popř. kraje
– soustředí se na revitalizaci a obnovu veřejných prostranství (náves, odpočinkové zóny, liniová zeleň, hřbitovy, venkovní místa pro setkávání občanů apod.) včetně mobiliáře.

Dotační titul 1 Projekty na obnovu obecního majetku, opatření 1.3 Rekonstrukce a oprava objektů občanské vybavenosti zaměřených na poskytování kulturních a volnočasových služeb v obci
– podporuje rekonstrukce a opravy objektů sloužících volnočasovým a kulturním aktivitám (knihovny, obecní muzea, kulturní zařízení, prostory pro setkávání spolků či jiných organizací působících v obci apod.) a rekonstrukce a oprava multifunkčních objektů.

Dotační titul 4 Projekty na obnovu a rozvoj ohrožených území
– podporuje například komplexní úpravu veřejného prostranství, včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně v intravilánu i extravilánu obce a případné demolice objektů na upravovaném území (revitalizace návsi, odpočinkové zóny, liniová zeleň, hřbitovy, venkovní místa setkávání občanů apod.).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Minimální výše dotace činí 50.000 Kč, maximální představuje 1.000.000 Kč.

POZNÁMKA

Bližší informace k programu a další dokumenty naleznete ZDE.

Dokumenty

 

docx.pngProgram [DOCX, 139.4 kB]

Kontakt

Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

marcela.polepilova@zlinskykraj.cz

www.zlinskykraj.cz

Kontaktní osoba: Ing. Marcela Polepilová

Telefon: 577 043 831

odeslat e-mailem vytisknout