PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Zlínský kraj>>Dotace>>Obnova staveb

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Obnova staveb

Datum ukončení: 28.02.2018

Územní působnost: Zlínský kraj

Vyhlašovatel: Město Vsetín

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné podat od 1. do 28. února 2018.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatel může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nemovitosti ve vybrané části města (viz grafické vymezení v příloze).

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotace může být poskytnuta na opravu fasád, zateplení, nátěry, výměnu výplní otvorů (např. okna, dveře, vrata apod.), restaurování kulturních památek nebo jejich částí. Dotace je určena na obnovu, tedy stavební úpravy a udržovací práce týkající se vnějšího vzhledu těchto staveb:

  • objektů zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek;
  • objektů nacházejících se na území ochranného pásma nemovité kulturní památky, jejichž uliční fasády se reprezentují ve veřejném prostoru;
  • ostatních, jejichž uliční fasády se reprezentují ve veřejném prostoru.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Maximální a minimální výše dotace se u jednotlivých druhů obnovy různí, bližší informace naleznete v příloze. Celkový objem prostředků vyčleněných z rozpočtu města pro tento program činí 400.000 Kč.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 306 kB]

pdf.pngGrafická příloha programu [PDF, 282.5 kB]

pdf.pngŽádost [PDF, 279.4 kB]

Kontakt

Město Vsetín
Svárov 1080
755 01 Vsetín

ondrej.slama@mestovsetin.cz

www.vsetin.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Sláma

Telefon: 571 491 537

odeslat e-mailem vytisknout