PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Zlínský kraj>>Dotace>>Obnova památek na území města Valašské Meziříčí

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Obnova památek na území města Valašské Meziříčí

Datum ukončení: 30.09.2021

Územní působnost: Zlínský kraj

Vyhlašovatel: Město Valašské Meziříčí

KDY PODAT ŽÁDOST?

Lhůta pro podání žádosti v programu je stanovena takto:

  • na obnovu památek dle odstavce a), b), c) a d) od 1. do 31. ledna 2021;
  • na reklamní a informační zařízení dle odstavce e) od 1. ledna do 30. září 2021.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nemovitosti v MPZ města Valašské Meziříčí, nebo v ochranném pásmu kostela Nejsvětější Trojice. Případně je vlastníkem kulturní památky, nebo stavebně či historicky hodnotného objektu na území města.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Dotace je poskytována na obnovu a zachování vybraných částí nemovitého kulturního dědictví, především staveb, a to jak kulturních památek, tak i památek místního významu a historicky hodnotných objektů (domů, kaplí, křížů, drobných objektů ve veřejném prostoru atd.). Konkrétně je program určen k podpoře:

a) stavebních, udržovacích nebo restaurátorských prací na nemovitostech v MPZ města Valašské Meziříčí;

b) stavebních, udržovacích nebo restaurátorských prací na nemovitostech v ochranném pásmu kostela Nejsvětější Trojice;

c) stavebních, udržovacích nebo restaurátorských prací na kulturních památkách na území města;

d) stavebních, udržovacích nebo restaurátorských prací u stavebně či historicky hodnotných objektů na území města, které jsou památkami místního významu;

e) ke kultivování intravilánu města formou podpory pořízení a umístění reklamních a informačních zařízení (např. vývěsní štíty, reklamní „áčka“ apod.) sloužících k propagaci provozoven nabízejících zboží a služby v objektech nacházejících se v zóně MPZ a v ochranném pásmu, na kulturních památkách a na hodnotných objektech a realizovaných v souladu se závazným stanoviskem památkové péče.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Maximální výše poskytované dotace na účel podle odstavce a), b), c), d) je 200.000 Kč. Na účel podle odstavce e) činí 30.000 Kč.

POZNÁMKA

Bližší informace k programu naleznete ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngProgram [PDF, 512.3 kB]

Kontakt

Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5
757 01 Valašské Meziříčí 1

petr.zajic@muvalmez.cz

www.valasskemezirici.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Zajíc

Telefon: 571 674 654

odeslat e-mailem vytisknout